Background website (1).jpg
aid-1822458_960_720.jpg
grijs.png
Background website (1).jpg

Stichting arts en organisatie


SCROLL DOWN

Stichting arts en organisatie


aid-1822458_960_720.jpg

Motivatie


Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau. Het is om die reden dat eind 2015 het initiatief genomen is om een stichting op te richten die zich in Noord-Nederland inzet voor dit doel. 

 

De eerste activiteit van de stichting was het grootschalig congres Arts en organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. In het najaar van 2016 volgde een seminar over kwaliteit van zorg.

 

Komend jaar zal opnieuw een grootschalig congres georganiseerd worden. Houd de website en social media in de gaten!

 

Middels deze activiteiten hopen we arts en toekomstig arts de benodigde kennis en praktische handvatten te bieden om meer grip te krijgen op de veranderingen in de zorg. 

Motivatie


Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau. Het is om die reden dat eind 2015 het initiatief genomen is om een stichting op te richten die zich in Noord-Nederland inzet voor dit doel. 

 

De eerste activiteit van de stichting was het grootschalig congres Arts en organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. In het najaar van 2016 volgde een seminar over kwaliteit van zorg.

 

Komend jaar zal opnieuw een grootschalig congres georganiseerd worden. Houd de website en social media in de gaten!

 

Middels deze activiteiten hopen we arts en toekomstig arts de benodigde kennis en praktische handvatten te bieden om meer grip te krijgen op de veranderingen in de zorg. 

grijs.png

Activiteiten


22 en 23 juni 2018*

congres arts en organisatie

 

Doelgroep

medisch Specialisten, AIOS/ANIOS,STUDENTEN

 

* datum onder voorbehoud

Activiteiten


22 en 23 juni 2018*

congres arts en organisatie

 

Doelgroep

medisch Specialisten, AIOS/ANIOS,STUDENTEN

 

* datum onder voorbehoud