Background website (1).jpg
prob blauw.jpg
aid-1822458_960_720.jpg
Background website (1).jpg

Stichting arts en organisatie


SCROLL DOWN

Stichting arts en organisatie


prob blauw.jpg

motivatie


Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau. Het is om die reden dat eind 2015 het initiatief genomen is om een stichting op te richten die zich in Noord-Nederland inzet voor dit doel. 

 

De eerste activiteit van de stichting was het grootschalig congres Arts en Organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. In het najaar van 2016 volgde een seminar over kwaliteit van zorg. Vanwege het succes van deze activiteiten werd door een nieuw bestuur in juni 2017 opnieuw een seminar over leiderschap in de zorg georganiseerd. Dit werd gevolgd door een congres in oktober 2017 met als thema Macht, spelregels in de zorg.

Inmiddels is alweer het derde bestuur van Stichting Arts en Organisatie aan zet. Op 22 en 23 juni 2018 organiseerde zij al het congres De Zorg: Ten minste houdbaar tot...? Verder in het jaar zullen nog meer diverse activiteiten georganiseerd worden. Houd de website en social media in de gaten!

 

Middels deze activiteiten hopen we arts en toekomstig arts de benodigde kennis en praktische handvatten te bieden om meer grip te krijgen op de veranderingen in de zorg. 

motivatie


Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau. Het is om die reden dat eind 2015 het initiatief genomen is om een stichting op te richten die zich in Noord-Nederland inzet voor dit doel. 

 

De eerste activiteit van de stichting was het grootschalig congres Arts en Organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. In het najaar van 2016 volgde een seminar over kwaliteit van zorg. Vanwege het succes van deze activiteiten werd door een nieuw bestuur in juni 2017 opnieuw een seminar over leiderschap in de zorg georganiseerd. Dit werd gevolgd door een congres in oktober 2017 met als thema Macht, spelregels in de zorg.

Inmiddels is alweer het derde bestuur van Stichting Arts en Organisatie aan zet. Op 22 en 23 juni 2018 organiseerde zij al het congres De Zorg: Ten minste houdbaar tot...? Verder in het jaar zullen nog meer diverse activiteiten georganiseerd worden. Houd de website en social media in de gaten!

 

Middels deze activiteiten hopen we arts en toekomstig arts de benodigde kennis en praktische handvatten te bieden om meer grip te krijgen op de veranderingen in de zorg. 

aid-1822458_960_720.jpg

seminar "Specialiseren tot op de vierkante millimeter - de generalist in het nauw?"


 

17 oktober 2018

 

isala ziekenhuis zwolle

 

primaire doelgroep

medisch specialisten, AIOS/anios, STUDENTEN

 

seminar "Specialiseren tot op de vierkante millimeter - de generalist in het nauw?"


 

17 oktober 2018

 

isala ziekenhuis zwolle

 

primaire doelgroep

medisch specialisten, AIOS/anios, STUDENTEN