Sjaak Wijma

Sjaak Wijma

Dr. J. (Sjaak) Wijma, Lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland, VOORHEEN GYNAECOLOOG

Jonge collega's die zich druk maken over de organisatie van zorg. Zij zijn de professionals van morgen. Zou het dan ook niet logisch zijn om daar met hen over in gesprek te gaan? Door de toenemende (technische) mogelijkheden in de zorg moeten we nadenken over de meest passende organisatie. Zijn de klassieke schotten wel passend wanneer de patiënt door informatie technologie de regie van de persoonlijke gezondheid gaat opeisen? Wat doet dit met begrippen als patiënt centraal en samen beslissen? Wat fantastisch dat een groep jonge collega's hun verantwoordelijkheid pakt. Dat verdient brede ondersteuning. Ik roep u op om uw bijdrage aan deze organisatie te leveren zodat ook de zorg van morgen in Nederland tot de beste van de wereld zal behoren!

  Roland Bal

Roland Bal

prof. dr. R.A. (ROLAND) BAL, PROFESSOR HEALTHCARE GOVERNANCE ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

Het wordt steeds belangrijker dat artsen zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een organisatie. De gezondheidszorg is door specialisatie en demografie (bijv. toenemende multi-morbiditeit) te complex geworden om alleen op een eiland zorg te geven—samenwerking is het nieuwe normaal. Ook ons denken over zorg is veranderd. Zorg is niet alleen medisch inhoudelijk handelen, het is ook zorgen voor een goede organisatie. Dat geldt zowel voor het financiële functioneren van een organisatie als voor kwaliteit en veiligheid. Stichting Arts & Organisatie wijst er terecht op dat deze elementen te weinig aan bod komen in de medische opleiding. Het is dan ook goed dat de stichting hier aandacht aan besteed, congressen en symposia organiseert en op die manier het bewustzijn en de kennis over organisatie onder medici verspreid. Dat steun ik graag.

  Kees Ahaus

Kees Ahaus

Prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, Hoogleraar healthcare management Rijksuniversiteit Groningen

Kees Ahaus is hoogleraar op het gebied van Healthcare management aan de Rijksuniversiteit Groningen en is directeur van het expertisecentrum Healthwise van zijn faculteit.

Het gezondheidszorgstelsel wordt met enorme uitdagingen geconfronteerd. Een daarvan is hoe de gezondheidszorg betaalbaar kan blijven. Ook de gedachte dat burgers, cliënten of patiënten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen gezondheid winst steeds meer terrein. Dit past bij Huber's nieuwe, bredere definitie van gezondheid, die luidt: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven". Een betere samenwerking tussen de vele verschillende zorgaanbieders, en tussen de gezondheidszorg en het sociaal domein, is dringend noodzakelijk. Hierbij is uitgangspunt dat de juiste zorg op de juiste plaats moet worden geleverd en dat de manier waarop voor zorg wordt betaald daarvoor zorgt. Ik steun de stichting Arts en Organisatie omdat deze jonge zorgprofessionals wil bereiken met kennis over de organisatie en de economie van zorg om zo bij te dragen aan betere gezondheidsuitkomsten, betere patiëntervaringen, meer welbevinden in het werk bij lagere kosten.

 

  Willem Nugteren

Willem Nugteren

Willem Nugteren - chirurg, niet praktiserend; oud-Senior Inspecteur voor de Gezondheidszorg en tropenarts

Beter (willen) worden en continue ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met de gezondheidszorg. Niet alleen differentiaties, kwaliteitsverbeteringen en innovatie bepalen de aard van de veranderingen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, politieke druk en verschuivende belangen bepalen op welke wijze de zorg vorm krijgt en geboden kan worden. De medisch professional die geen oog heeft voor deze invloeden en het belang van bijdragen aan een goede organisatie van de zorg niet onderschrijft, kan medisch inhoudelijk misschien een goed figuur slaan. Geleidelijk zal deze dokter echter verworden tot een zich ergerende arts die de ervaren frustraties aan anderen wijt. Een dergelijk gebrek aan inzicht en betrokkenheid  leidt niet tot betere zorg voor de patiënt.
Mede bepalen hoe de zorg vorm krijgt, begrijpen wat de consequenties van wensen of eisen van stakeholders zijn, ook de gevolgen van eigen handelen, luisteren naar andere betrokkenen, kortom samenwerken en samen organiseren, het is de (bittere) noodzaak om dat in te zien en toe te passen. Iets waarvan de dokter zich niet vroeg genoeg bewust kan zijn.
Het is daarom een enorme opsteker dat medisch studenten en jonge dokters dit terecht beseffen en daar iets aan willen doen. Geweldig dat er een Stichting Arts & Organisatie is die dit oppakt en via haar activiteiten de noodzaak voor bredere betrokkenheid en samenwerking met alle geledingen uitdraagt. Dat verdient alle steun en aanbeveling.