Quintus Five

Quintus Five is opgericht in 2000 met als doel tegenwicht te bieden aan de grote, onpersoonlijke arbodienstverleners. De kleinschalige opzet resulteert in direct contact tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Daarbij zoeken we naar een match tussen de opdrachtgever en een vaste bedrijfsarts.

Noord negentig

AN90 logo.jpg

Noord Negentig is gespecialiseerd in financiële en fiscale vraagstukken in de zorg. Onze accountants, fiscalisten en belastingadviseurs hebben ruime ervaring in de branche. Daardoor weten we goed wat er speelt. Financiën in de medische vrije beroepen zijn onze specialisatie. Of het nu gaat om financiële verslagen of incidentele financiële beslissingen, zoals investeringen of praktijkovername.

We zitten dagelijks om tafel met zorgprofessionals: bij medisch specialisten en tandartsen, apothekers en huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen.

Intermedzo

intermedzo.jpg

Martha van der Vlugt en Janneke Valk zijn twee vrijgevestigde bedrijfsartsen die nauw samenwerken binnen Intermedzo Advies. Met hart en handen werken ze aan de gezondheid binnen uw bedrijf. Heel concreet door zieke medewerkers te helpen zo kort mogelijk uit de roulatie te zijn, maar minstens net zo belangrijk door samen met u te kijken hoe werkgerelateerd verzuim in de toekomst vermeden of verminderd kan worden.

BEdrijfsartsengroep

De Bedrijfsartsengroep te Heerenveen biedt niet alleen een medisch specialist, maar een professional die u adviseert en coacht op het gebied van arbeid en gezondheid. Die samen met u vanuit Eigen Regie het gezondheidsmanagement binnen uw bedrijf verder vorm kan geven. Iemand die past bij uw bedrijfscultuur en goed kan schakelen tussen directie, de afdeling P&O en OR.