"Specialiseren tot op de vierkante millimeter 

de generalist in het nauw?"

 

Terwijl innovatie de complexe zorg drijft tot al maar verder specialiseren op een steeds smaller aandachtsgebied is er een groeiende behoefte aan een generalist die een patiënt als geheel begrijpt en kan behandelen. Wat betekent dit spanningsveld voor de organisatie van zorg? Hoe kan de afstand tussen specialistische en generalistische zorg worden overbrugd? En wat betekent deze ontwikkeling voor de arts en zijn/haar werkomgeving?

Op woensdagavond 17 oktober 2018 organiseert Stichting Arts en Organisatie een seminar over specialiseren en generaliseren in de zorg. Het seminar vindt plaats in het auditorium van Isala, Zwolle.

Gedurende het seminar zullen drie sprekers vanuit verschillende perspectieven het thema belichten. Daarna zal een plenaire discussie volgen, waarin de verschillende sprekers zullen discussiëren gevoed door vragen uit het publiek. Scroll naar beneden voor meer informatie over de sprekers!

Het seminar is gericht op artsen (specialisten, A(N)IOS), coassistenten en verpleegkundig specialisten.) Zorgprofessionals uit het hele land zijn van harte welkom! Accreditatie voor 3 punten (ABAN) is goedgekeurd.

De avond zal plaatsvinden in het Auditorium van het Isala, Zwolle. (Dokter van Heesweg 2  8025 AB Zwolle)

 
 
 

In het kort

Wat Seminar Stichting Arts en Organisatie “Specialiseren tot op de vierkante millimeter: De generalist in het nauw?"

Wanneer Woensdagavond 17 oktober 2018, 18:30-22:15 uur

Waar Auditorium Isala, Zwolle

Voor wie Medisch specialisten (cluster 1, 2, en 3), AIOS/ANIOS, andere zorgprofessionals en coassistenten

Accreditatie 3 punten, goedgekeurd (ABAN)

Kosten (inclusief broodjes en soep) Medisch specialist €30,- A(N)IOS en andere zorgprofessionals €20,- co-assistent €5,-

Programma

We ontvangen u graag vanaf 18.30 uur waarna het inhoudelijk programma om 19.00 uur zal starten. Het programma ziet er als volgt uit:

18:30 - 19.00   Inloop met broodjes en soep

19.00 - 19.05   Openingswoord Stichting Arts en Organisatie

19:05 - 19:15   Inleiding avondvoorzitter (mw. drs. Lea Bouwmeester)

19:15 - 19:45   Prof. dr. Marc Wijnen – Concentratie van kinderoncologische zorg

19:45 - 20:15   Prof. dr. Anneke Kramer – Belang van de generalist

20:15 - 20:30   Koffie en thee

20:30 - 21:00   Drs. David Ikkersheim – Transitie naar duurzaam zorglandschap

21:00 - 22:00   Discussie met de verschillende sprekers onder leiding van Lea Bouwmeester

22:00 - 22:15   Afsluiting avondvoorzitter Lea Bouwmeester

22:15 - …           Afsluitende borrel

Kosten

  • Medisch specialist: €30,-

  • Arts-assistent en andere zorgprofessionals: €20,-

  • Coassistent: €5,-

Bij de prijs zijn broodjes en soep inbegrepen, deze staan tot uw beschikking bij de inloop van 18.30-19.00 uur.

Wilt u meer informatie, heeft u tips of vragen over het seminar? U kunt een mail sturen naar de commissie via:  zwolle@artsenorganisatie.nl


sprekers

lea bouwmeester.jpg

Mw. L. Th. (Lea) Bouwmeester – Avondvoorzitter

Lea Bouwmeester is voorzitter van de redactieraad van ICT& Health en senior adviseur e-health bij ECP, platform voor de InformatieSamenleving. Ze vertegenwoordigt graag mensen die van nature niet de sterkste stem hebben en is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Haar ambitie is om de zorg voor patiënten te verbeteren door de zorg anders te organiseren en het gebruik van e-health te intensiveren.

Met ruim tien jaar ervaring als kamerlid in de Tweede Kamer en woordvoerder gezondheidszorg voor haar partij is ze uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen die gaande zijn. Lea zal de avond voorzien van een rode draad, de discussie leiden én voeden met een prikkelende vraag waar nodig.

foto Marc Wijnen.jpg

Prof dr. M.H.W. (Marc) Wijnen

Prof. dr. Marc Wijnen behaalde zijn artsenbul in Rotterdam waarna hij zich heeft toegelegd op de chirurgie met een differentiatie kinderchirurgie. Tegenwoordig is Marc hoogleraar Kinderoncologische Chirurgie in het Prinses Máxima Centrum. Dit is het eerste Nederlandse ziekenhuis specifiek gericht op kinderoncologie, een schoolvoorbeeld van specialisatie en concentratie van zorg. Marc heeft de organisatie van het Princes Máxima Centrum van dichtbij meegemaakt. In zijn oratie, getiteld “Weet U wel wie ik ben?” over Arrogantie, Macht en Excellentie in de zorg, vertelde hij over het ontstaan van dit centrum. Tijdens zijn voordracht op het seminar zal Marc toelichten waarom het zo belangrijk is dat de kinderoncologische zorg wordt geconcentreerd. Daarbij zal hij ingaan op de organisatorische uitdagingen die dit met zich mee brengt en de consequenties van specialisatie en concentratie voor de arts én patiënt.

Kramer, Anneke 16-11-05.jpg

Mw. prof. dr. A.W.M. (Anneke) Kramer

Prof. dr. Anneke Kramer is huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde. Haar leerstoel richt zich in het bijzonder op wetenschappelijk onderzoek naar opleiden. Waarom is de generalist nu juist zo belangrijk in een almaar specialistischer en complexere zorg? En hoe komt de generalist tot zijn recht? Anneke zal ons meenemen in haar visie op het belang van de generalist, haar bestaansrecht en haar rol in de gezondheidszorg. Ze zal spreken over de generieke vaardigheden die de generalist onderscheidt van de specialist. Er zal een medisch, menselijk en maatschappelijk perspectief aan bod komen. Ze zal niet alleen kijken naar de huidige situatie in de Nederlandse gezondheidszorg, maar ook vooruitblikken naar de toekomst.

Ikkersheim.jpg

Drs. D. (David) Ikkersheim

David Ikkersheim stelt zich graag zelf aan u voor.

"I am passionate about improving the value of health care and work in NL, UK and EU. For KPMG I am the global leader for the value based health care proposition.

My areas of expertise are:

  • Outcome measurement, contracting of outcomes, safety, value based health care.
  • Health policy, health reform, reimbursement design, risk-adjustment schemes.
  • M&A, networks and collaboration and efficiency of hospital care.
  • Strategy, market entry, commercial due diligence, market access & channels, innovative contracting, sevices and pricing for life science companies, PE and VC."

FOTO’S