Serie masterclasses

Wanneer 28 mei, 4 juni en 11 juni 2019
Waar UMCG
Hoelaat 18.00-22.00
Kosten per avond Medisch specialist: 30 euro, A(N)IOS/zorgprofessional: 20 euro, co-assistenten 5 euro
Inschrijven U kunt zich pre-registeren met 10% korting via deze link https://www.ticketkantoor.nl/shop/marktwerking

https://www.facebook.com/events/599451160521204/

Voorwoord Marcel Levi, Chief Executive and Professor of Medicine, University College London, UK

Gezondheid en gezondheidszorg staan steevast in de top-3 als je mensen vraagt om de

belangrijkste dingen in hun leven. En goede gezondheidszorg is meer dan een juiste

diagnose of effectieve behandeling. De manier waarop we dat organiseren, de

toegankelijkheid van de zorg en de wijze waarop die op een menselijke en patient-

vriendelijke manier wordt geleverd zijn minstens zo relevant. Daarnaast gaan er

jaarlijks tientallen miljarden om in de Nederlandse gezondheidszorg. En al dat geld moet

natuurlijk zo zinvol mogelijk worden besteed. Ook maken veel mensen zich druk over de

voortdurende groei van de budgetten voor de gezondheidszorg en vragen zij zich af of

dat nou wel echt nodig is. Organisatie en financiering van gezondheidszorg staan enorm

in de belangstelling en vrijwel dagelijks wordt dit onderwerp aangeroerd in kranten of

op de televisie.

Beslissingen over gezondheidszorg, of dat nu gaat om het nationale zorgbudget, de

organisatie van nieuwe initiatieven, of de financiering van zorgactiviteiten, worden bijna

altijd genomen door politici, ambtenaren, of managers met een bedrijfseconomische

achtergrond. Maar zelden door de mensen die echt dagelijks aan den lijve ondervinden

hoe het toegaat in de gezondheidszorg. Zoals de mensen die in de ‘frontlinie’ van de zorg

staan, zoals arts-assistenten, huisartsen-in-opleiding of co-assistenten. Die ervaren

dagelijks en in de praktijk wat echt van toegevoegde waarde is voor de patiënt of wat

juist eigenlijk nauwelijks iets bijdraagt aan gezondheid of welzijn. En deze echte

gezondheidszorgprofessionals hebben er dan misschien wel niet heel lang voor

gestudeerd, maar hebben wel degelijk ook (gezond) verstand van organisatie, van

logistiek, van teamwork of van kosten en opbrengsten.

Maar het kan nooit kwaad om jezelf op deze punten nog wat verder te bekwamen. De

masterclasses van Stichting Arts en Organisatie zijn een prima en efficiënte manier om

dat te bereiken. Ik hoop dat de materclass inderdaad tegemoet zal komen aan dit doel

en (aanstormende) gezondheidszorg talenten zal stimuleren als ‘professional in the lead’

de komende jaren ook op deze terreinen verantwoordelijkheid en leiderschap te tonen.

Marcel Levi

Chief Executive and Professor of Medicine, University College London, UK

masterclasses marktwerking.jpg

PROGRAMMA

Dag 1: 28 mei Marktwerking in de zorg: fuseren om te concurreren

19:15-19:45 Inloop met soep en broodjes

19:45-19:55 Introductie dagvoorzitter: Margreeth Smilde Voormalig tweede kamerlid met als portefeuille volksgezondheid

19:55-20:25 Keynote 1 Edward Pasman Vicevoorzitter ondernemingsraad AMC en anesthesioloog over de fusie van het AMC en VUMC

20:25-20:55 Intermezzo Corry den Rooyen Bewustzijnsproject, kosten besparen om het zorgstelsel duurzaam te houden

20:55-21:10 Koffie en thee

21:10-21:40 Keynote 2 Coen van Delden Directeur isala/diaconessenhuis Meppel over de fusie met Zwolle

21:40-22:05 Paneldiscussie

22:05-22:10 Afsluiting

Dag 2: 4 juni Marktwerking

18:00-18:30 Inloop met soep en broodjes

18:30-18:40 Introductie dagvoorzitter Sjaak Wijma Directeur Zorginstituut Nederland en voormalig gyneacoloog

18:40-19:20 Keynote 1 Jos Aartsen Directievoorzitter UMCG over Marktwerking binnen een universitair centrum

19:20-20:10 Workshops

Stroom 1 Klaas-Jan Koning Adviseur medische beroepen ABN Amro over loondienst vs. vrijgevestigd

Stroom 2: Arnoud van Schaik Directeur Medirisk over verzekeringen voor ziekenhuizen

Stroom 3: Gimon de Graaf Onderzoeker Erasmus universiteit over duurzaamheid/dure medicijnen

20:10-20:25 Koffie en thee

20:25-21:05 Keynote 2 PNO consultant Consultant bij PNO over Financiële prikkels: welke invloed heeft dit op marktwerking

21:05-21:30 Paneldiscussie

21:30-21:35 Afsluiting

Dag 3: 11 juni Marktwerking: baat het of schaadt het?

18:30-19:15 Inloop met soep en broodjes

19:15-19:25 Introductie dagvoorzitter Kees Ahaus Hoogleraar zorgeconomie RuG

19:25-19:55 Keynote 1 Wim Groot Hoogleraar zorgeconomie Maastricht over wetenschappelijke uiteenzetting marktwerking in de zorg

19:55-20:35 Workshop

Stroom 1 Bert Hesp: Adviseur VvAA over wat kost de zorg?

Stroom 2 Charlotte Peer Coach en kinderarts over burn-out voorkomen

Stroom 3 Richard Veening Adviseur bij Noordnegentig over hoe positioneer je jezelf als arts binnen dit zorgstelsel

20:35-20:50 Koffie en thee

20:50-21:20 Keynote 2 Menno de Bree Columnist en Universitair hoofddocent medische ethiek over filosofie van marktwerking

21:20-21:50 Keynote 3 Robert Kreis Opiniemaker en emeritus-hoogleraar chirurgie over mogelijkheden toekomstig zorgstelsel

21:50-22:15 Paneldiscussie

22:15-22:20 Afsluiting