DE COMMISSIE “IN BEELD” IS OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!

De commissie "In Beeld" is in maart 2018 door Stichting Arts en Organisatie opgericht om laagdrempelig informatie aan te bieden over diverse onderwerpen die het zorglandschap beïnvloeden. Regelmatig zal een video geplaatst worden op Facebook, LinkedIn, YouTube en deze pagina, waarin een expert ingaat op een specifiek onderwerp. Thema’s die aan bod komen gaan over leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken wordt getracht u een zo compleet mogelijk beeld te geven van organisatievraagstukken in de zorg.

De commissie is slechts een jaartje jong, daardoor is er veel vrijheid en ruimte voor het uitproberen van nieuwe ideeën. Middels de commissie krijg je de kans om contacten te leggen met professionals en samen te werken met studenten van verschillende achtergronden. Wij zijn op zoek naar toekomstige zorgprofessionals die een jaar willen meewerken aan het maken van filmpjes en andere media.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

  • Promotie (promotie van de producten)

  • Techniek (montage filmpjes, opmaak)

  • Extern (sprekers benaderen, contact houden)

Wil jij een nieuw commissie lid worden? Solliciteer dan nu door vóór 11 februari een e-mail te sturen naar stichtinginbeeld@gmail.com met daarin:
- naam, telefoonnummer, studie, en studiejaar
- korte motivatie
- cv

Geef hierbij ook aan welke functie(s) binnen de commissie jouw voorkeur geniet. De sollicitaties zullen gehouden worden in de laatste week van januari in Groningen. Voor vragen of meer informatie zijn wij bereikbaar via stichtinginbeeld@gmail.com “in beeld”

 

video’s

Stichting Arts en Organisatie introduceert de eerste reeks online voorlichting! In deze reeks staat de DBC centraal. Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg, belicht de DBC vanuit financieel perspectief met een pragmatische inslag. De komende weken zullen de twee vervolgfilmpjes gepubliceerd worden!

 

In dit eerste filmpje wordt uitgelegd wat DBC's en DOT's zijn, wat de rol van de arts in dit geheel is en hoe de prijs van een DBC wordt bepaald. De twee vervolgfilmpjes zullen verder verdiepende informatie geven over het DBC-systeem.


Waar dr. Zuurbier in het eerste filmpje algemene informatie gaf over DBC’s, zal hij in dit tweede deel van de serie vertellen wat volgens hem sterke en zwakke punten zijn van het huidige DBC stelsel.

Dit is het derde -en laatste- filmpje van deze reeks. Hierin wordt uitgelegd wat de rol van DBC’s in value based health care zou kunnen zijn.