“in beeld”

 

De commissie "In Beeld" is in maart 2018 door Stichting Arts en Organisatie opgericht om laagdrempelig informatie aan te bieden over diverse onderwerpen die het zorglandschap beïnvloeden. Regelmatig zal een video geplaatst worden op Facebook, LinkedIn, YouTube en deze pagina, waarin een expert ingaat op een specifiek onderwerp. Thema’s die aan bod komen gaan over leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken wordt getracht u een zo compleet mogelijk beeld te geven van organisatievraagstukken in de zorg.


video’s

Stichting Arts en Organisatie introduceert de eerste reeks online voorlichting! In deze reeks staat de DBC centraal. Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg, belicht de DBC vanuit financieel perspectief met een pragmatische inslag. De komende weken zullen de twee vervolgfilmpjes gepubliceerd worden!

 

In dit eerste filmpje wordt uitgelegd wat DBC's en DOT's zijn, wat de rol van de arts in dit geheel is en hoe de prijs van een DBC wordt bepaald. De twee vervolgfilmpjes zullen verder verdiepende informatie geven over het DBC-systeem.


Waar dr. Zuurbier in het eerste filmpje algemene informatie gaf over DBC’s, zal hij in dit tweede deel van de serie vertellen wat volgens hem sterke en zwakke punten zijn van het huidige DBC stelsel.