LOGO_HEALTHIPORT_MET_PAYOFF.jpg

Aankomend voetbalseizoen slaat Stichting Arts en Organisatie de handen ineen met HEALTH i PORT, een initiatief van onder meer FC Groningen. HEALTH i PORT is sinds twee jaar het nieuwe thema van FC Groningen en stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland op het gebied van zorg en vitaliteit. Aankomend seizoen organiseren Stichting Arts en Organisatie en HEALTH i PORT bijeenkomsten voor medici waarbij voorafgaand aan een Eredivisiewedstrijd van FC Groningen een spreker uitgenodigd wordt om zijn of haar expertise te delen. Vervolgens wordt gezamenlijk vanuit de skybox van HEALTH i PORT de wedstrijd gekeken en is er mogelijkheid tot het ontmoeten van gelijkgestemden. Meer informatie over HEALTH i PORT is te vinden op www.healthiport.nl

IN HET KORT

Wat: Kennisbijeenkomsten FC Groningen
Wanneer: 17 maart 2019
Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, FC Groningen
Voor wie: Medisch specialisten (Cluster 1, 2 en 3) en AIOS/ANIOS
Spreektijd: 60 minuten spreektijd per spreker. Na afloop is er ruim tijd voor vragen.
Accreditatie: 1 punt per bijeenkomst, goedgekeurd (ABAN)
Kosten: Gratis*

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@artsenorganisatie.nl .

*De eerste bijeenkomst die u bij HEALTH i PORT volgt is kosteloos. Mocht u interesse hebben om meer bijeenkomsten te volgen, dan kunt u contact opnemen via info@healthiport.nl


Programma

U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

Zondag 17 maart 2019

Aanvang sprekers: 12.15 uur & start wedstrijd: 14.30 uur

meer informatie over de sprekers volgt nog

 

 

Eerdere bijeenkomsten

U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

Zondag 16 december 2018

+Hidde Hovenkamp en Daan de Bruin, oprichters PacMed – “Kunstmatige intelligentie in de zorg”

Hidde en Daan werken beiden bij Pacmed. Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende tools, gebaseerd op de analyse van anonieme routine zorggegevens. Door machine learning met medische expertise te combineren benutten zij grote hoeveelheden data om te bepalen welke behandeling werkelijk voor de individuele patiënt het beste werkt. Hierdoor wordt de besluitvorming gebaseerd op de uitkomsten bij vergelijkbare patiënten in de praktijk. Pacmed heeft onder andere software ontwikkeld die de huisarts ondersteunt bij het kiezen van de juiste behandeling voor urineweginfecties. In de ziekenhuiszorg ontwikkelen ze software om mortaliteit en heropname op de Intensive Care te minimaliseren. Daarnaast ontwikkelt Pacmed software in de oncologie, psychiatrie, cardiologie en spoedzorg.

Hidde Hovenkamp heeft aan het University College in Utrecht gestudeerd en heeft vervolgens zowel de master Quantitative Finance als de master Econometrie gedaan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft samen met Wouter Kroese en Willem Herter Pacmed opgezet na deelname aan de Nationale DenkTank 2014 met het thema Big Data. De drie hebben zich tijdens de Nationale DenkTank op de zorg gefocust en Pacmed als één van de tien oplossingen om de maatschappelijke waarde van Big Data te benutten aangedragen. Daan heeft Econometrie gestudeerd en heeft zes jaar werkervaring als Data Analytics Consultant bij MIcompany. Bij MIcompany was Daan onderdeel van het Advanced Analytics team en leidde hij Data Scientists op. Bij Pacmed ontwikkelt Daan algoritmes voor Pacmed's beslissingsondersteuning.

Tijdens de bijeenkomst gaan Hidde en Daan verder toelichten hoe de arts zich kan laten ondersteunen door kunstmatige intelligentie. Welke tools bestaan er nu al en wat kunnen we verwachten van de toekomst. Daarnaast gaan ze ook in op de problemen die overbrugd moeten worden om deze innovatieve tools in de zorg te implementeren en wat we in de zorg van kunstmatige intelligentie kunnen verwachten.

Zondag 11 november 2018

+ Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij, hoofd Universitair centrum ouderengeneeskunde – “Houdbaarheid van de ouderenzorg”

Prof. Dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, is sinds 1 augustus 2014 werkzaam als hoogleraar Inwendige Geneeskunde en hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij richtte in 2002 in het AMC de afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde op. Sinds 2009 is ze opleider van het vakgebied geriatrie/ouderengeneeskunde binnen de interne geneeskunde. Ze werd in 2012 benoemd als hoogleraar aan de UVA en in 2015 ook benoemd als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sophia de Rooij is een van de grondleggers van het KNMG standpunt Sterke Medische Ouderenzorg en voorzitter van de nationale expertgroep van het VMS thema de ‘oudere ziekenhuispatiënt’. Verder is zij de ontwerper en hoofdonderzoeker van de Transmurale Zorgbrug die momenteel in meer dan 45 ziekenhuizen is ingevoerd, samen met even zoveel thuiszorgorganisaties. Ook is zij lid van de stuurgroep van het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’. Een van de laatste ontwikkelingen is het Hospital At Home zorgprogramma dat ziekenhuiszorg thuis biedt aan oudere patiënten. Ook heeft zij enkele serious games ontwikkeld ten behoeve van betere kwaliteit van zorg aan oudere ziekenhuispatiënten, zoals de Delirium Experience.

Zondag 30 september 2018

+ Maarten Smit, co-founder Me-doc – “Efficiënte en betere ouderenzorg, een best practice”

Maarten Smit is samen met geneeskundevriend Emile Flinkenflögel co-founder van Me-doc. Beiden wilden huisarts worden en kwamen er als ANIOS achter dat ze meer konden betekenen voor collega artsen in deze fase. Me-doc is nu al ruim 10 jaar actief in de ouderengeneeskunde met de begeleiding en coaching van ANIOS die werkervaring op doen binnen de ouderengeneeskunde. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de specialisten ouderengeneeskunde, de organisaties en de opleidingsinstellingen. Me-doc heeft ervaring in het op een originele manier efficiënter en beter maken van de zorg. Er is niet alleen focus voor de patiënt, maar ook voor de ontwikkeling van de dokter. Er is aandacht voor alle competenties, waarbij er professionele coaching en supervisie is. Ook is er aandacht voor organisatie, leiderschap, kennis en wetenschap. Alle competenties die de arts van vandaag graag wil en moet ontwikkelen. In deze presentatie zal Maarten Smit vertellen hoe Me-doc tot stand is gekomen en hoe Me-doc de geneeskunde een stukje beter maakt, maar ook hoe andere artsen, bedrijven en organisaties hiervan kunnen leren.