LOGO_HEALTHIPORT_MET_PAYOFF.jpg

Vanaf 2018 heeft de Stichting de handen ineen geslagen met de Health i Port, een initiatief van onder meer FC Groningen. Health i Port is nu sinds drie jaar het nieuwe thema van FC Groningen en stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland op het gebied van zorg en vitaliteit. Stichting Arts en Organisatie en de Health i Port organiseren voorafgaand aan thuiswedstrijden van de FC Groningen binnen de Eredivisie bijeenkomsten voor medici, waarbij een spreker uitgenodigd wordt om zijn of haar expertise te delen en collegae te inspireren. Vervolgens wordt gezamenlijk vanuit de skybox van de Health i Port de wedstrijd gekeken en is er mogelijkheid tot het ontmoeten van gelijkgestemden. Meer informatie is te vinden op www.healthiport.nl.

Wat: Kennisbijeenkomsten FC Groningen
Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, FC Groningen
Voor wie: Medisch specialisten (Cluster 1, 2 en 3) en AIOS/ANIOS
Accreditatie: 1 punt per bijeenkomst, goedgekeurd
Kosten: Gratis*

*De eerste bijeenkomst die u bij HEALTH i PORT volgt is kosteloos. Mocht u interesse hebben om meer bijeenkomsten te volgen, dan kunt u contact opnemen via info@healthiport.nl.

 

 

Eerdere bijeenkomsten

U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

Zondag 12 mei 2019

+Sarwar Joanroy, psychiater Martini Ziekenhuis en auteur - ‘’Migrantenzorg: Transcultureel communiceren’’

M.S.M.A Joanroy, geboren in Koerdistan (Noord-Irak). Hij werkte als basisarts in zijn geboortestad Slemani waar hij in aanraking kwam met de slachtoffers van de drie jaar durende Anfaal-campagne van het Iraakse regime tegen de Koerden. Dit gaf aanleiding tot het schrijven van zijn debuutroman, Yaad (2015).

In 1992 behaalde Joanroy het Nederlandse artsendiploma en vanaf 1993 werkte hij op diverse plekken als arts(onderzoeker) in de psychiatrie. Vanaf 2002 is hij dan ook werkzaam als psychiater; eerst in Zuidlaren (Lentis/Accare) en momenteel in het Martini Ziekenhuis Groningen. Ook werkte hij als coach bij de internationale medische opleiding van de RuG en bij het organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde. Hij gaf diverse lezingen over (psychiatrische) problemen bij immigranten. Ook maakte hij een videoreportage over de psychiatrie in Nederland en gaf hij interviews voor het Dagblad van het Noorden.

In zijn presentatie zal Sarwar Joanroy vertellen over zijn ervaring met transcultureel communiceren binnen de migrantenzorg en op interactieve wijze praktische problemen in de dagelijkse gezondheidszorg de revue laten passeren.

Zondag 20 april 2019

+Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis - ‘’Bindend leiderschap’’

Voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis sinds 2009, met onder meer externe relaties als Santeon en STZ, HRM, Marketing & Communicatie in zijn portefeuille. Hiervoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Hij vervulde die functie sinds januari 2001.

In 1999 trad hij aan als lid en kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Zorg en Verzekeringen. Hans is verder onder andere lid van de Raad van Toezicht van Careyn, lid van het bestuur STZ (portefeuille Zorginnovatie), lid Raad van Advies Famed en lid bestuur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Hij begon ooit zijn carrière als internist.

In zijn presentatie zal Hans Feenstra vertellen over bindend leiderschap: ‘Ik geloof echt in bindend leiderschap. Door de mensen in je organisatie te binden, kun je ze ruimte geven en dat leidt tot resultaat.’ Het leiderschap in de zorg houdt Hans Feenstra heel erg bezig. Hij pleit voor een open cultuur binnen het ziekenhuis. Hij probeert de verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de organisatie weg te zetten. ‘Leiderschap in de zorg is een ontzettend interessant thema’, vindt hij. ‘Het gaat er heel anders aan toe dan twintig jaar geleden. Natuurlijk hebben we nog steeds te maken met een strategie en een begroting, maar je kunt pas efficiënt zijn als je de mensen in je organisatie kunt verbinden. Door ruimte te geven kan je personeel zichzelf door ontwikkelen. Dat is ook wat de nieuwe generatie werknemers wil. Met hiërarchie ga je het niet meer redden. De tijden zijn veranderd.’

Zondag 17 maart 2019

+Dr. Gera Welker, Adviseur beleid en implementatie UMCG - "Van wantrouwen naar vertrouwen: (Ont)regeling van kwaliteitscontrole in de zorg"

Dr. Gera Welker werkt sinds 2010 bij het UMCG, eerst als implementatiefellow en sinds 2013 als Adviseur beleid en implementatie. Tevens is zij coördinator van het UMCG Kenniscentrum kwaliteit en veiligheid. Hiervoor werkte zij 12 jaar aan de RuG als docent en onderzoeker. Zij was o.a. docent bij de vakken Operations Management, Operations Strategy en Research design and methods. Zij was tot vorig jaar redacteur van het tijdschrift Kwaliteit in Zorg en is momenteel als implementatiedeskundige lid van diverse commissies (ZonMw en KWF) die subsidieaanvragen beoordelen.

In 2016 is Experiment ZIRE opgezet: ZIRE staat voor Zinvolle Registratie. Binnen dit experiment werkt Gera Welker als landelijk projectcoördinator aan het terugbrengen van de doorgeschoten kwaliteitscontrole in de zorg. Het experiment vindt plaats in drie ziekenhuizen, en is opgezet onder auspiciën van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg (waarin de 8 umc’s samenwerken) en het Zorginstituut Nederland. Dit door VWS geselecteerde experiment heeft als doel van wantrouwen naar vertrouwen te komen: vertrouwen in de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals om goede kwaliteit te leveren.

In haar presentatie zal Gera Welker vertellen over de zoektocht naar het reduceren van de bureaucratisering (o.a. tot uiting komend in registratielast) door te gaan werken met een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren. Zij zal ingaan op hoe het experiment de afgelopen 2 jaar obstakels heeft geprobeerd uit de weg te ruimen en welke resultaten al zijn bereikt.

Zondag 16 december 2018

+Hidde Hovenkamp en Daan de Bruin, oprichters PacMed – “Kunstmatige intelligentie in de zorg”

Hidde en Daan werken beiden bij Pacmed. Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende tools, gebaseerd op de analyse van anonieme routine zorggegevens. Door machine learning met medische expertise te combineren benutten zij grote hoeveelheden data om te bepalen welke behandeling werkelijk voor de individuele patiënt het beste werkt. Hierdoor wordt de besluitvorming gebaseerd op de uitkomsten bij vergelijkbare patiënten in de praktijk. Pacmed heeft onder andere software ontwikkeld die de huisarts ondersteunt bij het kiezen van de juiste behandeling voor urineweginfecties. In de ziekenhuiszorg ontwikkelen ze software om mortaliteit en heropname op de Intensive Care te minimaliseren. Daarnaast ontwikkelt Pacmed software in de oncologie, psychiatrie, cardiologie en spoedzorg.

Hidde Hovenkamp heeft aan het University College in Utrecht gestudeerd en heeft vervolgens zowel de master Quantitative Finance als de master Econometrie gedaan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft samen met Wouter Kroese en Willem Herter Pacmed opgezet na deelname aan de Nationale DenkTank 2014 met het thema Big Data. De drie hebben zich tijdens de Nationale DenkTank op de zorg gefocust en Pacmed als één van de tien oplossingen om de maatschappelijke waarde van Big Data te benutten aangedragen. Daan heeft Econometrie gestudeerd en heeft zes jaar werkervaring als Data Analytics Consultant bij MIcompany. Bij MIcompany was Daan onderdeel van het Advanced Analytics team en leidde hij Data Scientists op. Bij Pacmed ontwikkelt Daan algoritmes voor Pacmed's beslissingsondersteuning.

Tijdens de bijeenkomst gaan Hidde en Daan verder toelichten hoe de arts zich kan laten ondersteunen door kunstmatige intelligentie. Welke tools bestaan er nu al en wat kunnen we verwachten van de toekomst. Daarnaast gaan ze ook in op de problemen die overbrugd moeten worden om deze innovatieve tools in de zorg te implementeren en wat we in de zorg van kunstmatige intelligentie kunnen verwachten.

Zondag 11 november 2018

+ Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij, hoofd Universitair centrum ouderengeneeskunde – “Houdbaarheid van de ouderenzorg”

Prof. Dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, is sinds 1 augustus 2014 werkzaam als hoogleraar Inwendige Geneeskunde en hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij richtte in 2002 in het AMC de afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde op. Sinds 2009 is ze opleider van het vakgebied geriatrie/ouderengeneeskunde binnen de interne geneeskunde. Ze werd in 2012 benoemd als hoogleraar aan de UVA en in 2015 ook benoemd als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sophia de Rooij is een van de grondleggers van het KNMG standpunt Sterke Medische Ouderenzorg en voorzitter van de nationale expertgroep van het VMS thema de ‘oudere ziekenhuispatiënt’. Verder is zij de ontwerper en hoofdonderzoeker van de Transmurale Zorgbrug die momenteel in meer dan 45 ziekenhuizen is ingevoerd, samen met even zoveel thuiszorgorganisaties. Ook is zij lid van de stuurgroep van het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’. Een van de laatste ontwikkelingen is het Hospital At Home zorgprogramma dat ziekenhuiszorg thuis biedt aan oudere patiënten. Ook heeft zij enkele serious games ontwikkeld ten behoeve van betere kwaliteit van zorg aan oudere ziekenhuispatiënten, zoals de Delirium Experience.

Zondag 30 september 2018

+ Maarten Smit, co-founder Me-doc – “Efficiënte en betere ouderenzorg, een best practice”

Maarten Smit is samen met geneeskundevriend Emile Flinkenflögel co-founder van Me-doc. Beiden wilden huisarts worden en kwamen er als ANIOS achter dat ze meer konden betekenen voor collega artsen in deze fase. Me-doc is nu al ruim 10 jaar actief in de ouderengeneeskunde met de begeleiding en coaching van ANIOS die werkervaring op doen binnen de ouderengeneeskunde. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de specialisten ouderengeneeskunde, de organisaties en de opleidingsinstellingen. Me-doc heeft ervaring in het op een originele manier efficiënter en beter maken van de zorg. Er is niet alleen focus voor de patiënt, maar ook voor de ontwikkeling van de dokter. Er is aandacht voor alle competenties, waarbij er professionele coaching en supervisie is. Ook is er aandacht voor organisatie, leiderschap, kennis en wetenschap. Alle competenties die de arts van vandaag graag wil en moet ontwikkelen. In deze presentatie zal Maarten Smit vertellen hoe Me-doc tot stand is gekomen en hoe Me-doc de geneeskunde een stukje beter maakt, maar ook hoe andere artsen, bedrijven en organisaties hiervan kunnen leren.