introductie

Bent u als huidige arts klaar voor de toekomst? Hoe is de zorg momenteel georganiseerd? En welke veranderingen vinden er plaats in de huidige zorg? Hoe werken deze veranderingen uit voor de arts, maar vooral ook voor de patiënt? Zou u meer willen weten over de toekomst van de zorg waarin u werkzaam bent? Kom dan naar het congres “De Zorg: Ten minste houdbaar tot...?”

Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 juni 2018 organiseert Stichting Arts en Organisatie een congres over bestuur, beleid en financiën in de zorg. Het congres vindt plaats op een unieke locatie het Noordlease stadion van FC Groningen.

Gedurende het congres worden de verschillende spelers binnen ons zorgstelsel in beeld gebracht en wordt besproken hoe de huidige en toekomstige zorg er (mogelijk) uitziet. Thema’s als efficiëntie, kosten, automatisering, ondernemen en innovatie zullen belicht worden. Diverse sprekers zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek nader ingaan op deze vraagstukken. Op zaterdag is er gelegenheid om een specifiek onderwerp tijdens masterclasses in kleiner groepsverband verder uit te diepen.

Kortom, denk mee over de organisatie van de Nederlandse zorg en mis dit congres niet!

IN HET KORT

Wat: Congres Stichting Arts en Organisatie “De Zorg: Ten minste houdbaar tot...?”
Wanneer: Vrijdagavond 22 juni en zaterdag 23 juni 2018
Waar: Noordlease stadion van FC Groningen (Boumaboulevard 41 9723 ZS Groningen)
Voor wie: Medisch specialisten (Cluster 1, 2 en 3), AIOS/ANIOS, andere zorgprofessionals en studenten
Accreditatie: 9 punten (3 vrijdagavond + 6 zaterdag), is toegekend (ABAN)

KOSTEN

Combinatieticket (vrijdagavond & zaterdag)

  • Medisch specialist: €190,-
  • A(N)IOS/Verpleegkundig specialist: €80,-
  • Coassistent/Student: €30,-

Ticket vrijdagavond (17.00-21.30 uur)

  • Medisch specialist: €90,-
  • A(N)IOS/Verpleegkundig specialist: €50,-
  • Coassistent/Student: €15,-

Ticket zaterdag (9.00-18.30 uur)

  • Medisch specialist: €110,-
  • A(N)IOS/Verpleegkundig specialist: €60,-
  • Coassistent/Student :€20,-

programma

Hier vindt u het programma voor het congres 'De Zorg: Ten minste houdbaar tot...?'. Onderaan de pagina vindt u de beschrijvingen van de verschillende masterclasses.

Het congres is inclusief buffet op vrijdagavond en lunch op zaterdag. Daarnaast bieden wij een optioneel driegangendiner aan op zaterdag 23 juni voor €29,50 inclusief 4 drankjes. Ook is er voor deelnemers de mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief een hotelovernachting te boeken bij het Van der Valk Hotel Hoogkerk. Meer informatie hierover vindt u in het aanmeldformulier. Accreditatie voor het congres is aangevraagd voor totaal 9 punten (3 vrijdagavond + 6 zaterdag, ABAN).

U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

zaterdag 23 juni

vrijdag 22 juni

09:00 - 09:45 Inloop en inschrijving

10:00 - 10:15 Opening door dagvoorzitter

+prof. dr. P. (Pauline) Meurs

Prof. dr. Pauline Meurs is socioloog en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij voorzitter bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Vanuit haar rol als hoogleraar is zij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur dat postacademische leergangen en opleidingen geeft voor bestuurders, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg. Pauline Meurs is vanaf augustus 2014 buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, daarnaast bekleedt zij verschillende toezichthoudende functies waaronder lid van de raad van toezicht van het AMC en van de UvA, lid van het bestuur van de Vereniging Aegon, lid van de raad van toezicht van de Parnassiagroep en ze is lid van de raad van advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Per 17 april 2018 is zij tevens de nieuwe voorzitter van de adviesraad van de International Institute of Social Studies. Van juni 2007 tot 1 februari 2013 is Pauline Meurs lid geweest van de Eerste Kamer en van september 2007 tot 1 juli 2015 voorzitter van ZonMW, het centrum voor kennis en innovatie in de gezondheidszorg.

Met haar brede kennis op bestuurlijk gebied in de zorg, is Pauline Meurs de perfecte dagvoorzitter voor de zaterdag. Zij zal de discussie met de verschillende sprekers en het publiek in goede banen leiden.

10:15 - 10:45 Transformatie van een ziekenhuis met de dokter aan het roer

+dhr. P. (Peter) Bennemeer

Peter Bennemeer is van origine bedrijfskundige en nu verbonden aan Bernhoven als Senior Council en actief in het Toezicht en Strategisch Advies. Tot 2010 is Peter Bennemeer werkzaam geweest in de levensmiddelenindustrie. In die periode is hij zowel nationaal als internationaal actief geweest. Peter heeft voor multinationals als Mars Inc, Kellogg’s, H.J.Heinz, LEAF Int. gewerkt. Binnen deze bedrijven heeft hij diverse seniors management posities bekleed o.a. was hij lid van het executive committee H.J.Heinz Europe en CEO van LEAF Int. In 2011 heeft Peter de overstap naar de zorg gemaakt. Na te zijn gestart als lid Raad van Bestuur bij Bernhoven heeft hij in 2014 de voorzitter rol gekregen. In deze periode heeft ziekenhuis Bernhoven een strategische transformatie ondergaan en heeft de dokter een primaire plaats gekregen in de medische strategie. Het management staat nu in dienst van de dokter in plaats van andersom. Bernhoven is er in geslaagd om de zorgkosten in drie jaar tijd met 16% terug te brengen bij tegelijkertijd een stijging van ruim 3% aan unieke patiënten en een significant hogere patiënt tevredenheid.

10:45 - 11:15 Internationale verschillen in zorgsystemen

+prof. dr. N. (Niek) Klazinga

Niek Klazinga studeerde Geneeskunde in Groningen en is sinds 1999 hoogleraar sociale geneeskunde bij het AMC-UvA. Sinds 2005 geeft hij leiding aan het Health Care Quality and Outcomes programma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In dit programma wordt de kwaliteit van zorg tussen OESO landen vergeleken en wordt op basis hiervan gekeken hoe management en organisatie van de zorg kunnen worden verbeterd. Naast activiteiten voor WHO en EU is Niek in Nederland onder andere actief als lid van de Raad van Toezicht van de Isala Klinieken en lid van de Kwaliteitsraad van Zorg Instituut Nederland (ZiN).

In deze plenaire sessie zal prof. dr. Niek Klazinga ingaan op de volgende interessante maar vooral ook relevante vragen. Hoe verschilt het Nederlandse zorgsysteem van de landen om ons heen. Wat gaat er goed? Waar kunnen we ons nog in verbeteren? Hoe zorgen we voor optimale kwaliteit in de zorg? Hoe kunnen we het Nederlandse zorgsysteem voor de toekomstige generaties duurzaam optimaliseren en wat kunnen we hierin leren van andere landen?

11:15 - 12:45 Masterclasses ronde 1

12:45 - 13:30 Lunchpauze (Lunch is inbegrepen)

13:30 - 14:00 Value based health care

+prof. dr. E. (Erik) Buskens

Prof. dr. Erik Buskens heeft in aansluiting op zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam eerst gewerkt als arts bij de Koninklijke Landmacht voordat hij een aanstelling kreeg als junior onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het laatste jaar voor de afronding van zijn promotieonderzoek was hij parttime arts-onderzoeker bij Rotterdam Medical Research Foundation. In hetzelfde jaar volgde een aanstelling als klinisch epidemioloog en onderzoeker Medical Technology Assessment bij het Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2006 volgde de benoeming tot hoogleraar Health Technology Assessment, Afdeling Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Groningen. Vanaf 2009 tot 2016 was Erik Buskens tevens Programmadirecteur Healthy Ageing UMCG. Als (co-) promotor droeg Buskens bij aan de totstandkoming van ruim 20 proefschriften en was (co-)auteur van ruim 220 artikelen. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties bekleed waaronder voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg.

Tijdens zijn voordracht gaat Erik Buskens in op het onderwerp Value Based Healthcare (VBHC). Value gaat over de waarde die wordt gegenereerd voor individuen, hun naasten, en de maatschappij, maar Value gaat ook over financiën, en in dit geval om de financiën van de gezondheidszorg. De balans tussen effecten en kosten - hoeveel eenheden gezondheid worden gewonnen per bestede Euro - het VBHC concept waarmee Harvard professor Michael Porter (bedrijfseconoom) furore maakt, kennen wij eigenlijk al veel langer. Wij kennen het als doelmatigheid of kosteneffectiviteit. De balans tussen kosten en effecten - hoeveel extra euro's zijn wij bereid te betalen voor een extra eenheid gezondheid. Is VBHC dan eigenlijk niets meer dan doelmatigheid, ofwel oude wijn in nieuwe zakken, of wellicht toch iets nieuws onder de zon? Genoeg stof voor discussie.

14:00 - 14:30 Zorginnovatie door de ogen van een EntrepreNURSE

+S. (Shawna) Butler, RN, MBA

Shawna Butler is Amerikaanse verpleegkundige die haar carrière wijt aan innovatie binnen de zorg. Als onderdeel van Singularity University, een grootschalige internationale denktank, is ze een expert op de gebieden waar technologie en zorginnovatie elkaar kruisen. Ze is gewend te werken met veelbelovende startups, grootschalige bedrijven en internationaal gewaardeerde leiders. Haar portfolio omvat onder andere projecten met digitale oplossingen voor de radiologie en een internationale startup competitie in de oncologie. Als verpleegkundige heeft zij ervaring in de zorg op het gebied van cardiologie, intensive care en de spoedeisende hulp. Shawna zal ondersteund worden door Angelien Sieben, zij is werkzaam bij het REshape center for innovation van het Radboud UMC.

Zal de zorg steeds meer gepersonaliseerd gaan worden? En wat is de rol van digitalisering in het houdbaar maken van de zorg? Shawna Butler neemt u mee op reis naar de toekomst van de zorg, waarin zij laat zien wat er op dit moment gebeurt op het gebied van innovatie en hoe dit de zorgtoekomst kan veranderen. Daarnaast zal zij haar eigen ervaringen met innovatie beschrijven en de belangrijkste valkuilen rondom innovatie in de zorg belichten. Ook haar huidige project EntrepreNURSE-in-Residence role bij het Radboud UMC komt hierbij onder de aandacht.

14:30 - 16:00 Masterclasses ronde 2

16:00 - 16:20 Pauze

16:20 - 16:50 Verandermanagement in de GGZ

+drs. J. (Jolande) Tijhuis

Drs. Jolande Tijhuis studeerde Biologie en Bedrijfskunde, werkte als consultant voor Twynstra en Gudde in profit en non-profit, kreeg diverse carrièremogelijkheden in de private sector, maar koos voor een maatschappelijke functie. Sinds 2011 is ze voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ-instelling Vincent van Gogh in Limburg waar zij als belangrijkste taak heeft om meer dynamiek en vaart in de organisatie te krijgen. Haar brede ervaring en achtergrond komt goed van pas bij de transformatie die de Geestelijke Gezondheidzorg momenteel doormaakt. Het is verandermanagement pur sang. Over deze transformatie zal drs. Jolande Tijhuis uitweiden in haar voordracht ter voorbeeld hoe we ook de GGZ weer houdbaar kunnen krijgen.

16:50 - 17:30 Recap / Discussiepanel

17:30 - 18:15 Afsluitende borrel

18:30 Optioneel: afsluitend diner

17:00 - 17:45 Inschrijving en buffet

18:00 - 18:10 Opening door avondvoorzitter

+drs. C. (Carla) van de Wiel

Carla van de Wiel is bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep. Met drie ziekenhuislocaties, zeventien woon-zorgcentra, 6.300 medewerkers en 260 medisch specialisten is Treant Zorggroep een van de grootste werkgevers van het Noorden. Als opgeleid verpleegkundige heeft Carla sterke affiniteit met de zorg. “Behulpzaamheid zit in mijn bloed’, zegt ze daar zelf over. Na te hebben gewerkt als planner bij een ambulancedienst, consultant en directeur in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda werd Carla bestuurder van woningcorporatie Vidomes in Delft. In 2015 keerde ze weer terug naar de zorg, bij Treant.

“Als bestuurder stel ik mezelf en onze organisatie iedere dag de vraag die ook vanavond centraal staat: zijn we klaar voor de toekomst? Artsen en bestuurders werken bij Treant Zorggroep zij aan zij om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor onze regio te behouden”.

18:10 - 18:45 Tien jaar marktwerking in de zorg

+prof. dr. P. (Patrick) Jeurissen

Hoogleraar betaalbare zorg aan Radboud Universitair Medisch Centrum en wetenschappelijk adviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij werkte eerder voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en het ErasmusMC, Patrick is een expert in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid dat zich richt op het betaalbaar houden van zorg, meer in het bijzonder via de weg van betere kwaliteit van zorg. Hij is (co)-auteur van circa 75 artikelen en andere publicaties. Hij is een regelmatige spreker op (internationale) fora. Patrick is lid van de stuurgroep van de divisie zorg van de OECD en was eerder adviseur voor de EU, WHO op het terrein van strategische zorghervormingen. Hij adviseerde ook de regeringen van Finland, Oostenrijk en Zwitserland over deze zaken. Zijn interessegebieden zijn: strategisch beleid, financiering van zorg, kostenbeheersing, relaties tussen kwaliteit en kosten, winstoogmerk in zorg, geestelijke gezondheidszorg, solidariteit in zorgsystemen en internationaal vergelijkende analyses. Zijn dissertatie bevatte een institutioneel economische analyse van commerciële ziekenhuizen in verschillende landen.

In deze presentatie gaan we met elkaar op zoek naar de effecten van tien jaar ‘marktwerking’ in de zorg. Daarbij kijken we voorbij het ideologische debat. Toegang, kwaliteit en doelmatigheid: wat gaat goed, wat minder? En kunnen we hiermee de betaalbaarheid van onze zorg ook voor de toekomstige generaties garanderen? Een tour d’horizon in dertig minuten.

18:45 - 19:20 Medicijnkosten als toegangsbeperking in de zorg

+prof. dr. H. (Huub) Schellekens

Prof. dr. Huub Schellekens studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde daar in 1980 op onderzoek naar het anti-virale middel interferon. Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren als onderzoeker in Rotterdam en Rijswijk. In 1998 werd hij directeur werd van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig is hij hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie bij de Departementen Innovatiewetenschappen en Farmaceutische wetenschappen. Hij was lid van het College ter Beoordeling van Medicijnen.

Zijn wetenschappelijke activiteiten liggen vooral op het gebied van medische toepassingen van de nieuwe biotechnologie, vooral wat betreft de ontwikkeling van biologische medicijnen en biosimilars. In de huidige situatie hebben farmaceutische bedrijven veel invloed tot diep in de organisatie van de gezondheidszorg en bevindt het systeem zich in de greep van de industrie. Huub Schellekens geeft uitleg over de knelpunten van het systeem: van onderzoeksfinanciering en het bekostigen van fellows, tot de positie van apothekers en artsen. Hij vertelt hoe wij zelf bij kunnen dragen aan eerlijkere medicijnprijzen voor een verbetering van de houdbaarheid van de zorg.

19:20 - 19:40 Pauze

19:40 - 20:15 - Client in the lead

+prof. G. (Guus) van Montfort

Guus van Montfort heeft na zijn studie econometrie aan de Universiteit Tilburg een lange carrière in de zorg gehad. Na een start bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hij vele jaren werkzaam geweest als onderzoeker/adviseur bij het toenmalige Nationaal Ziekenhuisintsituut, waarvan de laatste 10 jaar als algemeen directeur. Vervolgens is hij 8,5 jaar werkzaam geweest als bestuurder bij zorgverzekeraar Achmea Zog en heeft hij bijna 7 jaar de brancheorganisatie Actiz geleid als bestuursvoorzitter. In dat kader was hij ook lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland en was hij lid van de SER. Als (deeltijd)hoogleraar is hij tevens wetenschappelijk betrokken geweest aan de universiteit van Tilburg, de Erasmusuniversiteit en de laatste 10 jaar aan de Universiteit Twente in Enschede.

Tijdens het congres zal hij de focus leggen op de steeds toenemende en indringende rol van de cliënt in de zorg. De cliënten nemen steeds meer de regie in eigen hand, zowel in de zorgverlening als in de zorginkoop. Dit impliceert grote veranderingen in de rol van de zorgverlener, de zorgverzekeraar, maar ook zeker de overheid! Van Montfort zal toelichten dat de “nieuwe technologieën” deze ontwikkeling sterk zullen ondersteunen. Kortom de cliënt en de nieuwe “technologieën “ spelen een centrale rol in de houdbaarheid van de zorg in de toekomst.

20:15 - 20:50 - Blockchain in de zorg

+drs. E. (Eva) Piller en dhr. I. (Idius) Felix

Drs. Eva Piller en dhr. I. (Idius) Felix werken beiden als adviseur voor Zorginstituut Nederland in het project Blockchain in de zorg - "Mijn Zorg Log". De blockchaintoepassing Mijn Zorg Log is één van de innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is. Blockchain is een technologie waarvan wordt gesteld dat het de grootste technologische innovatie is sinds het Internet. Het Zorginstituut verkent wat blockchaintechnologie op de langere termijn kan betekenen voor cliënten en partijen in de zorg.

Om te ervaren wat het echt betekent als je blockchain in de zorg toepast is de werkende blockchainoplossing ‘Mijn Zorg Log’ gebouwd. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden en consequenties voor de gebruikte processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Om te toetsen hoe burgers en zorgaanbieders het werken met blockchaintechnologie ervaren is een praktijkproef in de kraamzorg uitgevoerd. Kraamgezinnen en kraamverzorgenden hielden voor de proef de urenregistratie bij met de blockchainoplossing. Zowel de kraamzorgorganisatie als de moeder en de verzekeraar beschikten hiermee allemaal realtime over dezelfde gegevens.

In hun voordracht zullen de ervaringen en inzichten die het Zorginstituut met het project heeft verworven toegelicht worden. Ze gaan daarbij in op hoe blockchaintechnologie past op eerdere afspraken in de zorg rondom informatie-uitwisseling zoals regie door de cliënt, domein overstijgende zorg en het verminderen van administratieve lasten.

20:50 - 21:30 Recap / Discussiepanel


masterclasses

U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

Positionering van de arts

+Mevr. A. (Annette) van Ginkel, communicatieconsultant VvAA (Vereniging van Arts en Auto)

In deze masterclass zal Annette van Ginkel vanuit de VvAA verschillende aspecten van positionering in de zorg belichten. Hoe positioneer jij je praktijk tegenover andere zorginstellingen in de regio? Of hoe ga je als arts om met commerciële zorgaanbieders? De masterclass zal bestaan uit een deel theorie en tips en tricks maar ook ruimte voor vragen en brainstorm over hoe je juist profijt kan hebben van bijvoorbeeld bewuste persoonlijke positionering en beoordelingen via de Zorgkaart.

Shared care in het Prinses Maxima Centrum, een best practice

+Dr. W.J.E. (Wim) Tissing, kinderoncoloog UMCG

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil de best mogelijke zorg bieden aan kinderen met kanker en hun gezin, met als doel: de hoogst mogelijke kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door de bundeling van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum, verbeteren de overlevings- en genezingskansen van kinderen en wordt de kwaliteit van (over)leven bevorderd. Ook wordt hierin het vernieuwende concept “shared care”, waarin een kinderoncologisch centrum samenwerkt met enkele regionale shared care ziekenhuizen, geïntegreerd. Dr. Wim Tissing gaat tijdens de masterclass dieper in op het concept van het Prinses Máxima Centrum en het ontwikkelingsproces hiervan.

Transformatie van een ziekenhuis met de dokter aan het roer (masterclass)

+Dhr. P. (Peter) Bennemeer, bedrijfskundige en Senior Council in Bernhoven

Afgelopen periode is het ziekenhuis Bernhoven een strategische transformatie ondergaan en heeft de dokter een primaire plaats gekregen in de medische strategie. Het management staat nu in dienst van de dokter in plaats van andersom. Bernhoven is er in geslaagd om de zorgkosten in drie jaar tijd met 16% terug te brengen bij tegelijkertijd een stijging van ruim 3% aan unieke patiënten en een significant hogere patiënt tevredenheid. Peter Bennemeer, van origine bedrijfskundige en nu verbonden aan Bernhoven als Senior Council en actief in het Toezicht en Strategisch Advies, zal in deze masterclass zijn toedracht tijdens de plenaire sessie verder uitdiepen in een interactieve masterclass. De masterclass zal zijn toegespitst zijn op de learnings van afgelopen periode en onder andere de verschillende rollen van zowel de zorgverzekeraar, het management en de dokter.

Van grote praktijk naar compact digitaal

+Drs. V. (Vladan) Illic, huisarts

Vladan Ilic is nu de leider van een team van twee mensen, een laptop en een smartphone. Zijn praktijk is gereduceerd tot 50 m2 en is voor de helft verplaatst naar de digitale omgeving. Hij is bezig om het huisartsenvak duurzaam te veranderen en klaar te stomen voor een tijdperk waarin geneeskunde definitief en voor altijd gedemocratiseerd wordt . Hoe kunnen de nieuwste technologieën ingezet worden om de dokter-patiënt communicatie te verbeteren?

In deze interactieve workshop gaat u in gesprek over de democratisering en de digitalisering van de zorg.

Wat kost de zorg?

+Dhr. B. (Bert) Hesp, manager inkoop en verzekeringstechniek VvAA (Vereniging van Arts en Auto)

Goede gezondheidszorg kost geld. In deze masterclass volgen we de grote geldstromen en we proberen aan de hand daarvan ontwikkelingen in de zorg beter te begrijpen. Hoeveel geld geven we in Nederland uit aan de zorg en is dat eigenlijk veel? Wat zijn de allergrootste kostenposten in de zorg en welke veranderingen brengt dat op gang? Wat wordt bedoeld met marktwerking, wie spelen het spel en hoe? Hoe wordt de basisverzekering gefinancierd en waarom niet anders? Waarom fuseren ziekenhuizen en gingen sommigen failliet? In deze masterclass beantwoorden we deze vragen. En daarmee krijgen we meer inzicht in de dynamiek achter allerlei ontwikkelingen in ons zorgstelsel.

Zorglogistiek in de toekomst, verkrijg inzicht in innovatie!

+Dhr. H. (Huub) Zijlstra, Post NL

De zorg staat aan vooravond van een flink aantal veranderingen. Ingegeven door de welbekende trends van bijvoorbeeld vergrijzing, langer thuis wonen en stijgende zorgkosten gaan deze veranderingen ondersteund door technologische vooruitgang plaatsvinden. Innovaties in deze sector gaan wellicht zelfs sneller dan we vanuit historische perspectief zouden verwachten. Huub Zijlstra is Business Development Manager Healthcare bij Post NL, waar hij zich richt op de toekomst van logistiek in de zorgsector. In deze masterclass neemt hij u mee voor een kijkje in de keuken bij een voor artsen veelal onbekende speler in de zorg. Daarnaast zal hij een beeld schetsen hoe logistieke innovaties de zorg zullen veranderen en ondersteuning bieden bij het houdbaar houden van de zorg. Ten slotte zullen ook zijn persoonlijke ervaringen met innovatie in de zorg aan bod komen en krijgt u belangrijke handvatten hiervoor mee!

De financiële toekomst van de jonge arts

+Dhr. K. (Klaas-Jan) Koning, financieel adviseur voor medici bij ABN Amro en mevr. J. (Jolanda) Koers, specialist medische, vrije beroepers en DGA's bij ABN Amro

Wat zijn de verschillen tussen loondienst en vrij ondernemen? Kan ik nog steeds goodwill financiëren? En wat zijn de hypotheekmogelijkheden? ABN Amro geeft u in deze masterclass het antwoord op al deze vragen.

Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?

+Mevr. J. (Judith) Brevoord, medisch specialist, en mevr. J. (Jeanet) Rink MBA-healthcare, beiden partner van Mediation for Medics

Zonder samenwerking komt niets tot stand. Het is dan ook niet vreemd dat artsen steeds meer beoordeeld worden op de competentie -Samenwerken- (CanMeds). Maar hoe werkt u goed samen als er spanningen zijn? Dat opmerkingen van een collega onderhuids gaan zitten en u van slag brengen? Dat u een collega al een paar keer hebt aangesproken op zijn gedrag maar er niets verandert?

In deze masterclass ervaart u de mechanismen die in werking treden bij het oplopen van een conflict, hoe uzelf omgaat met conflicten en hoe de ander dat doet? En wat u zélf kan doen om verdere escalatie én slapeloze nachten te voorkomen.

Judith is werkzaam als medisch specialist en was voorzitter van de medische staf. Zij kent de dynamiek in ziekenhuizen en tussen medisch specialisten als geen ander.

Jeanet is een ervaren mediator in de zorg. Daarnaast docent (gezondheids-) recht en onderzoeker. Bijv. onderzoek naar de samenwerking van medisch specialistische vakgroepen tussen de verschillenden ziekenhuizen.

Het medisch specialistisch bedrijf: hoe en wat?

+Noord Negentig

Sinds de financiering van de medisch specialistische zorg met ingang van 2015 anders is ingericht, zijn de juridische kaders significant aangepast. Dit heeft consequenties voor de zeggenschapsverhoudingen binnen de ziekenhuisomgeving, maar ook voor de onderlinge verhoudingen tussen de individuele specialisten en de vakgroepen van de diverse disciplines. Inmiddels heeft een aantal inrichtingsmodellen zijn weg naar de praktijk gevonden, maar is de concrete uitwerking van de vormgeving van de samenwerking nog altijd niet geheel uitgekristalliseerd.

Tijdens deze masterclass krijgt u handvatten aangeboden voor het oplossen van een aantal juridische hobbels in dit kader. Er zal daarnaast aandacht besteed worden aan de fiscale invulling van de nieuwe structuren en mogelijke alternatieven. Ook zal de vormgeving van toe- en uittredingen tot het medisch specialist bedrijf bediscussieerd en zullen de mogelijkheden hiervan besproken worden.Ten slotte wordt er stilgestaan bij de financiële en juridische implicaties voor de individuele medisch specialist.

Houdbaarheid van de bedrijfsarts, reden tot zorg?

+Drs. G. (Geert) Koster, Drs. H. (Hans) Recourt en Drs. J. (Janneke) Valk

Bedrijfsartsen Geert Koster, Hans Recourt en Janneke Valk zien al jarenlang kentering in het aantal bedrijfsartsen in opleiding. De bedrijfsartsen populatie vergrijst drastisch, juist in een tijd dat de bedrijfsarts meer nodig is dan ooit om de zorg(kosten) houdbaar te houden. Terwijl er een steeds groter wordende poel basisartsen ontstaat die niet allemaal meer een opleidingsplek in het ziekenhuis kunnen vervaardigen, is de keuze om de bedrijfsgeneeskunde in te gaan niet populair. Is dit reden tot zorg? Deze vraag en de redenen waarom de bedrijfsgeneeskunde hard nodig is om de zorg houdbaar te houden gaan we verder uitdiepen tijdens deze interactieve masterclass.

Houdbaarheid van de wetenschap

+Prof. dr. L. (Lou) de Leij, Dean van de Groningen Graduate Schools

Informatie volgt

Kostenbewustzijn in de opleiding tot geneeskundig specialist

+Mevr. C. (Corry) den Rooyen, onderwijskundige en projectleider Bewustzijnsproject

Verantwoord omgaan met beperkte financiële middelen in de zorg, en op zoek gaan naar zinnige zorg zijn onderwerpen waar het ministerie fors op inzet. Het rendement van de zorg voor de individuele patiënt zal moeten verbeteren en we moeten streven naar gezondheidswinst tegen gelijkblijvende of lagere kosten. In de opleiding tot geneeskundig specialist begint meer aandacht te komen voor kostenbewustzijn. In deze masterclass maken we een vertaalslag van kostenbewust kwaliteit leveren naar de leer-werkvloer van a(n)ios.

Peer support: De houdbaarheid van de arts

+Prof. dr. J. (Jan Jaap) Erwich, gynaecoloog-perinatoloog en hoogleraar verloskunde UMCG

In ziekenhuizen wordt doorgaans niet gemakkelijk gesproken over wat het met de dokter doet als patiënten overlijden of operaties niet goed gaan. Calamiteiten in de zorg zijn aangrijpend. Naast de patiënt, verdienen ook de betrokken zorgverleners goede nazorg. Niet alleen in hun belang, maar ook in het belang van hun toekomstige patiënten. Goede nazorg bieden na een calamiteit is niet eenvoudig. Het is maatwerk, zowel voor de zorgverlener die het ontvangt als de zorginstelling die het aanbiedt. In 2013 werd in het UMCG gestart met ‘Peer support’ naar het initiatief van de Amerikaanse KNO-arts Jo Shapiro. Zorgverleners, zeker dokters, vragen niet om hulp. Het wordt ze ook niet geleerd. In het UMCG zijn zeventig artsen en verpleegkundigen getraind in peer support. Zodra een melding van een incident of calamiteit binnen komt, gaat een peer supporter op korte termijn, proactief, naar de betrokken collega’s en vraagt hen of ze willen praten, nu of (eventueel) later. Een arts benadert een arts, een verpleegkundige een verpleegkundige. Dat is de kern van peer support. In deze workshop zullen de principes en de ervaringen worden uitgewisseld.


foto's