Introductie

Hebt u als arts/specialist de touwtjes nog zelf in handen? Of worden (te) veel beslissingen voor u genomen?  Wilt u meer weten over de machtsfactoren die een belangrijke  rol spelen in uw dagelijks werk als arts?

Kom dan naar het congres  ‘Macht, spelregels in de zorg’, georganiseerd door Stichting Arts en Organisatie. Op vrijdagavond 6 oktober en zaterdag 7 oktober 2017 organiseert Stichting Arts en Organisatie een congres over bestuur, beleid en financiën in de zorg en welke machtsfactoren hierin een belangrijke rol spelen. Het congres vindt plaats op een unieke locatie in het Noordlease stadion van FC Groningen; vrijdagavond in de luxe zaal van het bioscoopcomplex Kinepolis, gevestigd in het stadion, en het plenaire programma op zaterdag in de Noordlease business corner. De workshops/masterclasses vinden plaats in de skyboxen.

Gedurende het congres worden de verschillende spelers binnen ons zorgstelsel in beeld gebracht en wordt besproken hoe ‘de macht’ onder deze spelers is verdeeld. Wie beslist over de hoogte van vergoedingen voor procedures? Wie bepaalt de inhoud van het zorgpakket? Diverse sprekers, zoals dr. Marian Kaljouw (voorzitter raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit), prof. dr. Huub Schellekens (Hoogleraar Biomedische Technologie) en drs. Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau), zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek nader ingaan op deze vragen. Op zaterdag is er gelegenheid om een specifiek onderwerp tijdens één van de  masterclasses of workshops verder uit te diepen. Uiteraard is er na elke plenaire presentatie de mogelijkheid om met de spreker in discussie te gaan.

Kortom, als u graag mee wilt denken over de organisatie van de Nederlandse zorg, dan is dit een congres dat u niet mag missen!

IN HET KORT

WatCongres Stichting Arts en Organisatie ‘Macht, spelregels  in de zorg’
WanneerVrijdagavond 6 oktober en zaterdag 7 oktober 2017 (Kaarten voor één dag zijn ook beschikbaar)
Waar: Noordlease stadion FC Groningen (Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen)
Voor wie: Medisch specialisten (Cluster 1, 2 en 3), AIOS/ANIOS, coassistenten en andere medisch professionals
Accreditatie9 punten (ABAN)

  VOOR CO-ASSISTENT/STUDENT:
  Je kan nu voor €19,95 naar dit congres over de machtsfactoren in de gezondheidszorg. Inclusief lunch/borrel/diner. Omdat we het congres graag aantrekkelijker willen maken voor coassistenten/studenten kan je nu voor een kleine prijs naar het congres ‘Macht, spelregels in de zorg’.

  KOSTEN

  Combinatieticket (vrijdagavond & zaterdag)

  - Medisch specialist: €189,-
  - A(N)IOS/VS'er: €99
  - Coassistent/Student: €19,95

  Ticket vrijdagavond (16.45-21.30 uur)

  - Medisch specialist: €95,-
  - A(N)IOS/VS'er: €60,-
  - Coassistent/Student: €9,95

  Ticket zaterdag (9.00-17.30 uur)

  - Medisch specialist: €135,-
  - A(N)IOS/VS'er: €80,-
  - Coassistent:/Student €14,95


  Programma

  Hier vindt u het programma voor het congres 'Macht, spelregels in de zorg'. Door op de naam van een spreker te klikken verschijnt er meer informatie. Onderaan de pagina vindt u de beschrijvingen van de verschillende workshops en masterclasses.

  Het congres is inclusief buffet op vrijdagavond en lunch op zaterdag. Daarnaast bieden wij een optioneel driegangendiner aan op zaterdag 7 oktober voor €29,50 inclusief 4 drankjes. Ook is er voor deelnemers de mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief een hotelovernachting te boeken bij het NH hotel Groningen. Meer informatie hierover vindt u in het aanmeldformulier. Accreditatie voor het congres is aangevraagd voor 9 punten (ABAN).

  U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

  Vrijdag 6 oktober

  16:45 - 17:45 Inloop met buffet & inschrijven

  18:00 - 18:15 Opening door de dagvoorzitter

  + dr. H.H. (Ina) Kuper, lid Raad van Bestuur Isala

  Dr. Ina Kuper (1962) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het onderwerp ‘Burden of illness in early rheumatoid arthritis’. Zij werkte van 1991 tot 2001 als arts-onderzoeker en reumatoloog in opleiding bij het UMC Groningen en als reumatoloog bij de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Daarna stapte zij over naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Daar was zij onder andere werkzaam als reumatoloog, plaatsvervangend opleider reumatologie en voorzitter bestuur medische staf. Vanaf 2011 heeft Ina Kuper diverse managementfuncties in MST bekleed bij de specialismen Reumatologie, Radiotherapie, Nucleaire geneeskunde en Oogheelkunde. Ook was zij bij MST lid Raad van Bestuur a.i. (2012-2013). In juli 2016 is zij gestart als lid Raad van Bestuur bij Isala.

  Ina Kuper is onder andere belast met de aandachtsgebieden kwaliteit & veiligheid, IGZ, klachten en claims. Als bestuurder levert zij ziekenhuisbreed haar bijdrage aan het continu verbeteren van kwaliteit, veiligheid en processen. Zij ziet daarbij een grote uitdaging in het terugbrengen van de bureaucratisering van de zorg en op innovatieve wijze te komen tot nieuwe standaarden. Ook in Isala treden calamiteiten op waarbij de impact voor de patiënt en zijn nabestaanden enorm kan zijn. Het belang van goed calamiteitenonderzoek is evident. Behalve dat er veel aandacht moet zijn voor de patiënt en/of zijn nabestaanden richt onze zorg zich ook op de betrokken medewerkers. Het effect van een calamiteit op hun welbevinden en functioneren kan groot en langdurig zijn. In het kader van calamiteiten is er regelmatig contact met de IGZ, daarnaast natuurlijk ook bij bezoeken van de IGZ in het kader van een bepaald thema en bij het jaargesprek. Contacten met de IGZ kenmerken zich door erkennen van elkaars rol en verantwoordelijkheid. Financiering van de zorg blijft een aandachtspunt, tarieven voor verleende moeten passend zijn.

  Met haar bestuurlijke ervaring op het gebied van toezicht, kwaliteit van zorg en het omgaan met klachten en claims is zij de ideale avondvoorzitter om de avond voor te zitten. Zij zal de discussie tussen het publiek en de verschillende sprekers leiden.

  18:15 - 18:55 Toezicht op het zorgstelsel

  +dr. M.J. (Marian) Kaljouw, Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit

  Dr. Marian Kaljouw is sinds 1 juni 2015 voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg in zowel sturende als toezichthoudende functies.

  Gedurende haar presentatie zal Marian Kaljouw ingaan op de rol van de NZa binnen ons zorgstelsel. Als toezichthouder op zorgaanbieders en zorgverzekeraars, is de NZa verantwoordelijk voor betaalbare en bereikbare zorg. Hoe worden beleidsregels precies opgesteld en hoe worden deze gehandhaafd, wie bepaalt er een tarief voor een behandeling en hoe liggen de verhoudingen met andere overheidsinstellingen? dr. Marian Kaljouw zal ons vertellen over de werkwijze en de visie van de NZa.

  18:55 - 19:35 De Noodzaak van Toezicht

  +prof.dr. I.P. (Ian) Leistikow, Senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Prof. dr. Ian Leistikow is arts en senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd op een proefschrift over ”Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder”. In 2002 treedt hij toe tot de beleidsstaf van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar hij het beleidsterrein omtrent patiëntveiligheid onder zijn hoede neemt. Ian is schrijver van het boek “Voorkomen is beter - leren van calamiteiten”, waarin hij zoekt naar parallellen tussen incidenten om herhaling van soortgelijke calamiteiten te voorkomen.

  Waarom houden we toezicht op medisch professionals en wat willen we hiermee bereiken? Tijdens zijn presentatie zal Ian Leistikow vertellen over de taken van de IGZ binnen ons zorgstelsel. Ian Leistikow zal ingaan op de noodzaak van toezicht en het effect daarvan.

  19:35 - 19:55 Koffiepauze

  19:55 - 20:35 De Invloed van de Rechterlijke Macht op de Zorg

  +mr. M. (Marg) Janssen, advocaat en partner bij Van Doorne

  Mr. Marg Janssen is Advocaat en Partner bij Van Doorne. Haar focus ligt op governance, compliance en integriteit in de (semi) publieke sector en in de begeleiding bij het realiseren van strategische partnerschappen. Ook heeft Marg Janssen ruime ervaring met zorginkoopprocedures, tariefkwesties tegen NZa, (dreigend) ingrijpen door externe toezichthouders en spanningen in de verhouding met cliënten(raden). Tijdens haar presentatie zal zij een kritische blik geven op wettelijke knelpunten die van invloed zijn op de zorg voor zowel patiënten, artsen en het bestuur. Daarnaast zullen tuchtzaken aan de orde komen.

  20:35 - 21:15 Kritische noot op het zorgstelsel

  +dhr. J. (Jeroen) Wester, journalist (Zorg, economie en financiën) NRC Handelsblad

  Jeroen Wester (1968) is journalist van NRC Handelsblad. Hij schrijft over zorg, economie en financiën. Hij won in 2015 De Tegel, samen met NRC-collega Joep Dohmen, voor zijn publicaties over klokkenluider Arthur Gotlieb en de misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daaruit volgde Operatie ‘werk Arthur de deur uit', dagboek van een ongewenste werknemer, waarin zij zijn aangrijpende verslag bewerkten.

  Samen met Parool-journalist Bas Soetenhorst schreef hij (in 2015) een boek over het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak. Een reconstructie van het eerste geprivatiseerde ziekenhuis van Nederland dat een lange geschiedenis kent van machtsmisbruik, zelfverrijking en zedenverval. Vorig jaar onthulde hij met hulp van lezers van NRC de extreme prijsverschillen en tariefstellingen in ziekenhuizen die geheim worden gehouden. Minister Schippers besloot eind vorig jaar dat de zorgsector in de toekomst zijn tarieven allemaal openbaar moet gaan maken. Jeroen Wester studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Met zijn uitgebreide ervaring en scherpe blik zal Jeroen Wester een inhoudelijk sterke afsluiting van de vrijdagavond verzorgen met een kritische noot over de zorg.

  Zaterdag 7 oktober

  09:00 - 10:00 Inloop & inschrijven

  10:00 - 10:15 Opening dagvoorzitter

  +prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, hoogleraar healthcare management en directeur expertisecentrum Healthwise

  Prof. dr. ir. Kees Ahaus is hoogleraar op het gebied van Healthcare management aan de Rijksuniversiteit Groningen en is directeur van het expertisecentrum Healthwise van zijn faculteit. Het gezondheidszorgstelsel wordt met enorme uitdagingen geconfronteerd. Eén daarvan is hoe de gezondheidszorg betaalbaar kan blijven. Ook de gedachte dat burgers, cliënten of patiënten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen gezondheid wint steeds meer terrein. Dit past bij Huber's nieuwe, bredere definitie van gezondheid, die luidt: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven". Een betere samenwerking tussen de vele verschillende zorgaanbieders, en tussen de gezondheidszorg en het sociaal domein, is dringend noodzakelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat de juiste zorg op de juiste plaats moet worden geleverd en dat de manier waarop voor zorg wordt betaald daarvoor zorgt.

  Met zijn brede kennis op het gebied van management in de zorg, is Kees Ahaus de perfecte dagvoorzitter voor de zaterdag. Hij zal de discussie met de verschillende sprekers en het publiek leiden. Met zijn kritische blik zullen de discussies in goede banen worden geleid.

  10:15 - 10:55 Feiten en Getallen, Hoe zit het met ons Zorgstelsel?

  +drs. L.B.J. (Laura) van Geest, directeur Centraal Planbureau (CPB)

  Drs. Laura van Geest is in 1989 afgestudeerd in Algemene Economie en in 1992 in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sindsdien heeft ze onder andere gewerkt als Directeur Algemene Financiële Economische Politiek, Thesaurier-generaal en als Directeur-generaal Rijksbegroting, allen bij het ministerie van Financiën. Per 1 augustus 2013 is zij benoemd tot directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

  Het CPB is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Het CPB doet dit op eigen initiatief, op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het CPB doet, ondanks dat de naam anders doet vermoeden, niet aan economische planningen. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

  Er worden altijd veel verschillende dingen verteld over stijgende zorgkosten en de impact van marktwerking op de zorg. Maar hoe zit het nou echt? Laura van Geest zal tijdens haar presentatie ingaan op de feiten, getallen en analyses die door het CPB zijn uitgevoerd.

  10:55 - 11:35 Ziekenhuisfusie: Zorggarantie of Modegril?

  +dr. P.W.C. (Peter) van Barneveld, voorzitter Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis

  Dr. Peter van Barneveld is bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis en secretaris van het bestuur van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Bij beide organisaties heeft hij HR in portefeuille.

  Na zijn geneeskundestudie en promotie in Groningen heeft Peter van Barneveld als Chef de clinique gewerkt bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen en begon in 1985 als longarts in het Elisabeth Gasthuis, later het Kennemer Gasthuis in Haarlem. In 2011 trad hij aan als voorzitter van de raad van bestuur en begeleidde in mei 2014 de samensmelting van het Kennemer Gasthuis met het Spaarne Ziekenhuis.

  Zijn aandachtsgebieden binnen de raad van bestuur zijn onder meer de medische staf, kwaliteit en veiligheid, HR, advies & beleid, opleiding & onderwijs en een aantal zorggroepen. Fusies zijn vandaag de dag mode in de gezondheidszorg. Het aankondigen van een fusie betekent voor alle betrokkenen het begin van een periode met veranderingen en de daarbij horende onrust. Er is onzekerheid over verandering van werkplek, nieuwe collega’s, andere werkwijzen en eventueel ook bezuinigingen. Peter van Barneveld kijkt positief naar een fusie. Een fusie is voor hem een kans om goede kwaliteit en veiligheid van zorg als ook goede kwaliteit van medisch onderwijs, medische vervolgopleidingen en de wetenschap naar de toekomst toe te garanderen. Wel is breed draagvlak volgens hem essentieel. Dat is niet altijd makkelijk te verkrijgen. Tijdens zijn voordracht gaat Peter van Barneveld hier verder op in.

  11:35 - 12:05 Calamiteit: Emotie en Ratio

  +prof. dr. A. (Arie) Franx, divisievoorzitter verloskunde, universitair opleider en medisch manager van de Divisie Vrouw en Baby in het UMC Utrecht

  Sinds 2010 is prof. dr. Arie Franx werkzaam in het UMC Utrecht als Divisievoorzitter verloskunde, universitair opleider en medisch manager van de Divisie Vrouw en Baby. Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht, waar hij zich ook specialiseerde. Sinds 1 december 1997 is hij geregistreerd als gynaecoloog. Sindsdien heeft hij als gynaecoloog gewerkt in het UMC Utrecht, het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en het Erasmus MC in Rotterdam.

  Geen ziekenhuis kan zijn patiënten volledig behoeden voor een calamiteit. Wanneer het misloopt heeft dit grote impact voor alle betrokkenen. Hoe gehandeld wordt na een calamiteit is van groot belang voor patiënten en artsen. Dit is welbekend, maar de afhandeling van calamiteiten verloopt niet altijd zoals betrokkenen dit graag hadden gezien. Is dit te voorkomen en zo ja, hoe? Als afdelingshoofd is Arie Franx betrokken geweest bij de afhandeling van verschillende calamiteiten die landelijk het nieuws hebben gehaald. Hij is bereid zijn ervaring te delen zodat wij hiervan kunnen leren.

  12:05 - 13:00 Lunch

  13:00 - 13:40 Onderhandelen over Zorg

  +B. (Bert) van der Hoek, directievoorzitter bij De Friesland Zorgverzekeraar

  Bert van der Hoek is sinds april 2016 directievoorzitter bij De Friesland Zorgverzekeraar. Hiervoor was hij directievoorzitter bij Lentis en directeur Zorg bij Menzis. Bert van der Hoek studeerde cum laude af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds april 2016 is Bert van der Hoek directievoorzitter bij De Friesland Zorgverzekeraar. Hiervoor was hij directievoorzitter bij Lentis en directeur Zorg bij Menzis.

  Bert van der Hoek zal ingaan op de rol van de zorgverzekeraars in de Nederlandse gezondheidszorg. Elk jaar zijn de onderhandelingen rond de zorg een moeizaam proces. Hoewel vanuit het stelsel gezien het inkoopdebat een beleidsrijk instrument zou kunnen zijn, zijn betrokken partijen in de praktijk allemaal hetzelfde gaan doen: de financiële kaders bewaken. Dit levert situaties op die niemand wenst, maar kan dit aangepakt worden? Wie beslist er over de zorg en wat is de rol van de zorgverzekeraar in het beheersen van de zorgkosten, stimuleren van kwalitatief hoogwaardige zorg en een gelijke toegankelijkheid tot de zorg voor alle patiënten.

  13:45 - 15:00 Masterclasses/Workshops

  15:00 - 15:30 Koffiepauze

  15:30 - 16:00 Van Topsport naar Topzorg

  +G. (Gerard) Kemkers, manager Performance Center FC Groningen, oud-schaatser en voormalig topcoach

  Gerard Kemkers is manager Performance Center FC Groningen, oud-schaatser en voormalig topcoach. Binnen FC Groningen leidt hij de ontwikkeling en invulling van de professionele tak van het nieuw te verrijzen Topsportzorgcentrum, de Health I Port, op Sportpark Corpus den Hoorn.

  De samenwerking tussen zorginstellingen, overheden, private partijen en topsport zal steeds meer gezocht moeten worden om optimale zorg te kunnen leveren. Als manager Performance Center, een kenniscentrum dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze de fysieke gesteldheid, mentale weerbaarheid, technische prestaties, tactische concepten en lifestyle van sporters tracht te optimaliseren, heeft Gerard Kemkers als taak de kwaliteit van zijn sporters te verbeteren. Zijn er parallellen te trekken tussen de topsport en topklinische zorg? Gerard Kemkers zal zijn visie op kwaliteitsverbetering toelichten en zal vertellen waar hij kansen ziet voor de zorg.

  16:00 - 16:40 Medicijnkosten: Slikken of Stikken?

  +dr. E.M. (Marleen) Kemper, ziekenhuisapotheker en klnisch farmacoloog AMC

  Marleen Kemper is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Marleen Kemper studeerde farmacie in Groningen en promoveerde aan de universiteit van Utrecht. In het AMC is zij onder andere verantwoordelijk voor de experimentele geneesmiddelen die in ruim 250 studies onderzocht worden.

  In de huidige situatie hebben farmaceutische bedrijven veel invloed tot diep in de organisatie van de gezondheidszorg en bevindt het systeem zich in de greep van de industrie. De kosten voor geneesmiddelen dragen in grote mate bij aan de uitgaven in de zorg en de uitgaven aan geneesmiddelen zullen alleen maar toenemen. Marleen Kemper geeft uitleg over knelpunten van het huidige systeem en belicht de rol van de farmaceutische industrie, zorgverzekeraars en overheid. Ook belicht zij de rol van artsen en apothekers en vertelt zij hoe wij zelf bij kunnen dragen aan eerlijkere medicijnprijzen.

  16:40 - 17:20 Macht van de Dokter & de Wetenschap

  +dr. J.C.C. (Iwan) van der Horst, Cardioloog-Intensivist in het UMC Groningen, klinisch onderzoeker, competentiecoördinator en staflid Learning Communities van de bachelor geneeskunde

  Als Cardiologist-Intensivist is Iwan ter Horst werkzaam in het UMCG op de afdeling intensive care,. Hiernaast is hij klinisch onderzoeker, competentiecoördinator & Staflid Learning Community Bachelor Geneeskunde. Het stellen van de juiste diagnose niet is eenvoudig. Juist met het beschikbaar komen van meer informatie en systemen die informatie kunnen verwerken, is het voor artsen belangrijk kennis te hebben van diagnostiek.

  De rol van arts als bron van kennis zal afnemen. In de toekomst zal de arts informatie moeten toevoegen aan een kennissysteem, informatie uit een systeem kunnen halen, kunnen interpreteren en vertalen naar de patiënt. Bovendien zal de arts in samenspraak met een geïnformeerde patiënt de juiste beslissing moeten nemen t.a.v. diagnostiek en behandeling. De Intensive Care is een afdeling waar veel informatie beschikbaar is en waar frequent beslissingen genomen moeten worden. Daarom vormt de Intensive Care een omgeving waar de arts zijn nieuwe rol sneller zal moeten leren.

  17:20 - 17:30 Afsluiting door de dagvoorzitter en start afsluitende borrel

  18:30 Optioneel: afsluitend diner

  Rectificatie dr. Ton Tiebosch  - Calamiteit: Ik?
  Tijdens het congres zal dr. Ton Tiebosch als spreker prof. dr. Arie Franx vervangen. Prof. dr. Arie Franx is helaas door privé omstandigheden verhinderd. Dr. Ton Tiebosch is Lid Raad van Bestuur van Martiniziekenhuis portefeuillehouder Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie.  Daarnaast is hij  werkzaam als patholoog en langdurig betrokken bij calamiteitenonderzoek als onderzoeker, voorzitter van de calamiteitencommissie en stafvoorzitter. Veel artsen en alle ziekenhuizen zullen geconfronteerd worden met calamiteiten in de patiëntenzorg. Hoe te handelen? Waardoor ontstaat een calamiteit? Dr. Ton Tiebosch zal zijn visie en ervaringen met ons delen over calamiteiten mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.


  Masterclasses en workshops

  U kunt op de namen van de sprekers klikken voor meer informatie

  De kunst van het gelijk krijgen

  +Guido Kamps

  Guido Camps is trainer en gespreksleider. Hij won diverse prijzen voor welsprekendheid in binnen- en buitenland en werkte als speechwriter. Tot zijn specialisatie behoort het omgaan met valse argumentatie. Tijdens deze workshop leert u hoe u uw eigen argumenten scherp neerzet en niet door de valse argumenten van anderen wordt beïnvloed. Door middel van charme, woordkeuze en handige tips zorgt u voor meer invloed. Deze workshop geeft u inzicht in waarom mensen in beweging komen en hoe u ze kunt motiveren voor uw voorstellen. Het draait om twee dingen: het moet leuk zijn en u moet iets leren dat u direct kunt toepassen. Graag tot dan!

  Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

  +Margriet Hommes

  In het kader van de verbetering van zorg in verpleeghuizen is door staatssecretaris van Rijn een plan van aanpak gemaakt, Waardigheid & Trots, dat een beweging in gang moet zetten richting verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg in verpleeghuizen. Een van de onderdelen van dit plan is het ontwerpen van een kwaliteitskader, dat tegemoet komt aan de uitgangspunten van Waardigheid & Trots: het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt enerzijds en anderzijds: het in de kracht zetten van professionals om dat te bewerkstelligen. Begin dit jaar is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld met als ondertitel ‘Samen leren en verbeteren’. In dit kader staat ‘de dialoog’ centraal. Juist deze aanpak van aangaan van de dialoog in plaats van het afwerken van een vinklijst zal er voor moeten zorgen dat verandering en verbetering verankerd wordt. In de workshop zal op interactieve wijze ingegaan worden op het kwaliteitskader, de impact, de vernieuwde aanpak, de succesfactoren etc.

  LinkedIn Workshop

  +Career Service

  Met een profiel op LinkedIn richt je je op de totale arbeidsmarkt. Je zorgt dat je zichtbaar bent voor werkgevers en recruiters, maar ook dat je onthouden wordt door iedereen die jou nu of in de toekomst kan helpen bij het starten van een succesvolle carrière. Tijdens deze workshop zal je de fijne kneepjes leren van LinkedIn om zo een goede eerste indruk te verkrijgen, hoe je een goede netwerk op kunt bouwen en hoe je relevante kennis kunt delen. Vervolgens zal je persoonlijk feedback krijgen op jouw persoonlijke LinkedIn.

  Hoe kom ik in opleiding?

  +prof. dr. EA.A.E. (Eduard) Verhagen

  Meer informatie volgt.

  Lean binnen de zorg

  +Tom Rozema

  Wilt u de beste zorg leveren aan uw patiënten? Hoe organiseert u dan uw eigen werk alsmede het proces met zo min mogelijk verspillingen en zoveel mogelijk focus op het leveren van waarde? En hoe werkt u hierbij optimaal samen met uw collega´s en stimuleert u hen om samen dagelijkse zorg te verbeteren? Na afloop van deze workshop begrijpt u beter wat Lean inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Door deze manier van werken, weet u meer waarde te leveren voor uw patiënten, uw collega´s en de organisatie. Graag tot dan!

  Klinisch Leiderschap in de praktijk

  +Dr. Marc Seelen

  Dr. Marc Seelen is internist-nefroloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het UMCG. Klinisch Leiderschap betreft de leidende rol van de medisch specialist in het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid. Dr. Marc Seelen zal tijdens deze masterclass zowel als clinicus als medisch leider de dagelijkse werkvloer verbinden met beleids- en management vraagstukken. Aan de hand van organisatorische casuïstiek komen interactief meerdere aspecten van Klinisch Leiderschap aan de orde.

  De organisatie van de gezondheidszorg in 3e wereldlanden

  +Willem Nugteren

  De organisatie van de gezondheidszorg in derde wereldlanden verschilt per land, is in het algemeen duidelijk afwijkend van het Nederlands systeem, vooral waar het de curatieve gezondheidszorg betreft. Diagnostiek en behandeling van somatische aandoeningen kent een van oudsher uit het ‘Westen’ geïmporteerde basis. De ontwikkelingen in de zorg in deze landen staan sterk onder invloed van commerciële en hulporganisaties met externe financiering. Aan de hand van de historie en ontwikkelingen van Turiani Hospital, een ruraal ziekenhuis in Tanzania, worden de invloed van eigen en externe organisaties op machtsverhoudingen en (mogelijkheid tot) ontwikkelingen van de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland belicht. Aan de hand van organisatorische casuïstiek komen interactief de meerdere aspecten van die zorg aan de orde.

  Macht van de Zorgmarketing

  +dr. Karel Jan Alsem

  Karel Jan Alsem (1957) is gepromoveerd in marketing en al meer dan 25 jaar docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn boek Strategische Marketingplanning wordt als ‘bijbel’ in marketing beschouwd. Sinds 2012 is hij ook Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen met als kerntaak het stimuleren van toegepast onderzoek in Marketing en met als aandachtsveld Zorgmarketing. Hij is daarbij directeur van het Hanze-onderzoekscentrum Marklinq. In 2005 richtte hij AlsemStrategie op, bureau voor merkadvies met als kernthema zorgmarketing. Over dit onderwerp organiseert hij ook jaarlijks een vijf daagse Masterclass waarbij deelnemers tot een eigen zorgmarketingplan komen. Alsems kracht ligt in het razendsnel analyseren van marketingpatronen en het geven van strategische, praktische adviezen. Tijdens de masterclass wordt ingegaan op welke wijze zorgorganisaties gestructureerd kunnen werken aan hun marktgerichtheid en de nieuwste marketing ontwikkelingen in de zorg.


  Foto´s