"Vijf Vragen Aan: ‘Wij willen huidige en toekomstige artsen klaarstomen voor de toekomst’ "

Over een paar dagen is het eindelijk zo ver! Aanstaande vrijdag en zaterdag zal het derde congres van Stichting Arts en Organisatie, “De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?”, plaatsvinden. Een van de thema’s die hierbij ter sprake zal komen is innovatie. Mobile Doctors stelde ons hierover vijf vragen, die ook de achtergrond en doelstelling van de Stichting verduidelijken.

https://www.mobiledoctors.nl/2018/06/vijf-vragen-aan-wij-willen-huidige-en-toekomstige-artsen-klaarstomen-voor-de-toekomst/

"Compassie gaat ook over krachtig nee kunnen zeggen"

De GGZ heeft behoefte aan herstel. Herstelondersteunende zorg zou hierbij kunnen helpen, maar daarvoor zou de geestelijke gezondheidszorg anders ingericht moeten worden. Op 23 juni spreekt drs. Jolande Tijhuis over deze noodzakelijke transformatie, waarmee gestreefd wordt de GGZ weer houdbaar te krijgen. Luister en denk hierover mee, schrijf u NU in via www.artsenorganisatie.nl

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/compassie-gaat-ook-over-krachtig-nee-kunnen-zeggen.htm

  • Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.

"Klaar voor de toekomst van het ziekenhuis met Carla van de Wiel als bestuursvoorzitter”

“Onze artsen en bestuurders werken zij aan zij om veranderingen door te voeren die nodig zijn om goede, bereikbare en betaalbare zorg in de Drentse regio te behouden.” Woorden van drs. Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter van de Treant Zorggroep, die nauw aansluiten bij het thema van ons congres. Discussieer mee met drs. Van de Wiel als avondvoorzitter op vrijdag 22 juni!

http://www.dvhn.nl/drenthe/Een-nieuw-Drents-ziekenhuis.-Hoe-valt-dat-bij-de-medewerkers-Carla-van-de-Wiel-lichtte-hen-in-23104355.html

“AMC zet farmaceut buitenspel met eigen medicijn”

Hoge medicijnprijzen zijn een bekend punt van verontwaardiging. Recent verhoogde de farmaceut van het medicijn voor de zeldzame ziekte CTX de kosten zo fors, dat de zorgverzekeraar dit niet langer vergoedt. Het AMC accepteert dit echter niet en begint nu zelf het medicijn op goedkopere wijze na te maken. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Gaat dit zich uitbreiden tot andere medicijnen? Hoe zal de farmaceutische industrie reageren?

https://nos.nl/artikel/2225894-amc-zet-farmaceut-buitenspel-met-eigen-medicijn.html  

"CPB constateert groot verschil in prijzen ziekenhuiszorg"

Sinds 2005 maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen contractuele afspraken over de prijzen van behandelingen. Door de gereguleerde concurrentie in de zorg zouden de kosten zo laag mogelijk worden. Echter blijkt dit anders uit te pakken en lopen de huidige prijzen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelfs sterk uiteen. Dit blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau.

https://www.nu.nl/zorgverzekering/5198717/cpb-constateert-groot-verschil-in-prijzen-ziekenhuiszorg.html

https://cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/ESB-artikel-29mrt2018-Grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concurrentie.pdf

1e Healthwise Lustrum Conferentie - 3 april 2018

1e Healthwise Lustrum Conferentie - 3 april 2018

1e Healthwise Lustrum Conferentie – Man Made Blue Zones: Healthy Ageing Together

Di 3 april 2018 | 9:00 – 17:00 uur | Martiniplaza, Groningen

Blue Zones zijn afgebakende gebieden op verschillende plekken in de wereld waar mensen tot op hoge leeftijd kerngezond blijven. Wat kunnen we leren van de Blue Zones als het gaat om het veranderen en verbeteren van de leefstijl van individuen? En kunnen we zelf een Blue Zone (Man Made Blue Zone) ontwikkelen, bv. in Noord-Nederland?

Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers gaan in op de vijf succesfactoren van de Blue Zones: fysieke activiteit, gezonde diëten, maatschappelijke betrokkenheid, zingeving en gezonde leefomgevingen.

Meer informatie en aanmelden: www.rug.nl/healthwise/mmbz

----

1st Healthwise Lustrum Conference – Man Made Blue Zones: Healthy Ageing Together

Tu 3 April 2018 | 9:00 – 17:00 | Martiniplaza, Groningen

Blue Zones are defined areas in various places in the world where people stay healthy until well into old age. What can we learn from the Blue Zones when it comes to changing and improving the lifestyles of individuals? Could we design our own Blue Zone (Man Made Blue Zone), for example in the Northern Netherlands?

Scientists, policy makers and entrepreneurs will discuss the five success factors of the Blue Zones: physical activity, healthy diets, social engagement, life purpose and healthy living environment.

More information and registration: www.rug.nl/healthwise/mmbz

 

"Computer says NO"

Het elektronisch patiëntendossier, beter bekend als epd. In de Verenigde Staten is het al volledig ingevoerd, de Nederlandse ziekenhuizen volgen nu geleidelijk. Helaas wordt hier niet van alle kanten positief op gereageerd. Zo ervaren artsen hogere administratielasten en draaien ziekenhuizen financieel verlies. Overstijgt het epd daarmee zijn primaire doel: het verbeteren van de zorgverlening?

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/computer-says-no.htm?elementHolder=105881

* Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.

'Leve het grote ziekenhuis' óf 'Grootste niet per se het beste voor patiënt'?

De aangekondigde fusie van het AMC en VUMC roept vragen op: Wat is de juiste grootte van een ziekenhuis voor de beste patiëntenzorg? Zijn schaalvergroting en specialisatie in de gezondheidszorg wenselijk voor patiënt en arts? Wat zijn de voordelen en beperkingen van de huidige structuur en het management, die het doel hebben om de ziekenhuiszorg zo goed mogelijk te organiseren?

Denk mee in deze discussie! Deze artikelen belichten dit onderwerp van twee verschillende invalshoeken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/09/leve-het-grote-ziekenhuis-a1591676

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/28/grootste-niet-per-se-het-beste-voor-patient-a1593990

'Meer regie patiënt en minder papieren rompslomp in zorg door blockchain'

Blockchain is een innovatieve techniek waarbij alle betrokken partijen toegang krijgen tot één centrale plek, zonder de voorheen benodigde tussenkomst van administratieve partijen of controle achteraf. Ook in de zorg is Blockchain mogelijk toepasbaar. Zo zal uiteindelijk de patiënt meer te zeggen krijgen en hoeft de zorgverlener minder te regelen.

https://nos.nl/artikel/2219980-meer-regie-patient-en-minder-papieren-rompslomp-in-zorg-door-blockchain.html

'Donorwet Dijkstra aangenomen; mensen zonder bezwaren geregistreerd als donor'

De nieuwe donorwet is een feit! Vandaag stemde de Eerste Kamer met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen vóór deze nieuwe regeling rondom orgaandonaties. Voortaan wordt iedereen als orgaandonor geregistreerd tenzij ze daartegen bezwaar hebben gemaakt. De hoop is dat op deze manier patiënten eerder geholpen kunnen worden met een nieuw orgaan en de wachtlijsten uiteindelijk helemaal zullen verdwijnen.

https://nos.nl/artikel/2216975-donorwet-dijkstra-aangenomen-mensen-zonder-bezwaren-geregistreerd-als-donor.html

 

'Stop de veramerikanisering van ons zorgsysteem'

Regelmatig wordt door Europa smachtend naar het grote en invloedrijke Amerika gekeken. Een tijdelijke baan als arts in een Amerikaans ziekenhuis wordt gezien als een pre op ieders CV. Wat zijn de verschillen tussen het Amerikaans en Europees denken? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de gezondheidszorg? Is het in Amerika inderdaad zo geweldig en wat kunnen wij ervan leren? Armand Girbes legt het voor in dit artikel van ArtsenAuto van de VvAA.

https://www.artsenauto.nl/stop-de-veramerikanisering-van-ons-zorgsysteem/