De organisatievorm van de geboortezorg in Nederland staat ter discussie. Is er een verband tussen de mogelijkheid voor thuisbevallingen en het perinatale sterftecijfer, welke een van de hoogste is van Europa? Door wie en hoe vindt de risicoselectie van zwangeren correct plaats? Integrale geboortezorg, waarbij intensiever tussen alle professionals in de geboortezorg wordt samengewerkt, biedt mogelijk een uitkomst. Maar ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd…

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/invoering-integrale-geboortezorg-voorbarig.htm

  • Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.