Sinds 2005 maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen contractuele afspraken over de prijzen van behandelingen. Door de gereguleerde concurrentie in de zorg zouden de kosten zo laag mogelijk worden. Echter blijkt dit anders uit te pakken en lopen de huidige prijzen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelfs sterk uiteen. Dit blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau.

https://www.nu.nl/zorgverzekering/5198717/cpb-constateert-groot-verschil-in-prijzen-ziekenhuiszorg.html

https://cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/ESB-artikel-29mrt2018-Grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concurrentie.pdf