De aangekondigde fusie van het AMC en VUMC roept vragen op: Wat is de juiste grootte van een ziekenhuis voor de beste patiëntenzorg? Zijn schaalvergroting en specialisatie in de gezondheidszorg wenselijk voor patiënt en arts? Wat zijn de voordelen en beperkingen van de huidige structuur en het management, die het doel hebben om de ziekenhuiszorg zo goed mogelijk te organiseren?

Denk mee in deze discussie! Deze artikelen belichten dit onderwerp van twee verschillende invalshoeken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/09/leve-het-grote-ziekenhuis-a1591676

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/28/grootste-niet-per-se-het-beste-voor-patient-a1593990