1e Healthwise Lustrum Conferentie – Man Made Blue Zones: Healthy Ageing Together

Di 3 april 2018 | 9:00 – 17:00 uur | Martiniplaza, Groningen

Blue Zones zijn afgebakende gebieden op verschillende plekken in de wereld waar mensen tot op hoge leeftijd kerngezond blijven. Wat kunnen we leren van de Blue Zones als het gaat om het veranderen en verbeteren van de leefstijl van individuen? En kunnen we zelf een Blue Zone (Man Made Blue Zone) ontwikkelen, bv. in Noord-Nederland?

Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers gaan in op de vijf succesfactoren van de Blue Zones: fysieke activiteit, gezonde diëten, maatschappelijke betrokkenheid, zingeving en gezonde leefomgevingen.

Meer informatie en aanmelden: www.rug.nl/healthwise/mmbz

----

1st Healthwise Lustrum Conference – Man Made Blue Zones: Healthy Ageing Together

Tu 3 April 2018 | 9:00 – 17:00 | Martiniplaza, Groningen

Blue Zones are defined areas in various places in the world where people stay healthy until well into old age. What can we learn from the Blue Zones when it comes to changing and improving the lifestyles of individuals? Could we design our own Blue Zone (Man Made Blue Zone), for example in the Northern Netherlands?

Scientists, policy makers and entrepreneurs will discuss the five success factors of the Blue Zones: physical activity, healthy diets, social engagement, life purpose and healthy living environment.

More information and registration: www.rug.nl/healthwise/mmbz