Hierbij een interessant artikel uit het Medisch Contact*, waaruit blijkt dat verschillende aiossen inspirerende ideeën hebben om doelmatige zorg te bevorderen. In het kader van het Bewustzijnsproject, dat in dit artikel wordt uitgelegd, zijn diverse initiatieven bedacht met thema’s als kostenbewustzijn, verspilling door onnodige medische tests en behandelingen en risicomanagement.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ook-doelmatigheid-is-jong-geleerd-oud-gedaan.htm

* Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.