Centre of Expertise Healthwise en het UMCG organiseren op 31 mei hun gezamenlijke voorjaarssymposium. Het thema van dit voorjaar is 'dure medicijnen'.

Met de toenemende kennis op het gebied van gezondheid en ziektebestrijding worden er in de wereld van geneesmiddelen grote vooruitgangen geboekt. Er komen steeds meer nieuwe én betere medicijnen op de markt die perspectief bieden voor patiënten met ernstige aandoeningen. Maar gezien de stevige prijskaartjes die aan bepaalde groepen geneesmiddelen hangen, stijgen de medicijnuitgaven in ons land aanzienlijk. De maatschappelijke vraag ‘hoe houden we de medicijnkosten binnen het budget’ is daarmee een zeer actuele kwestie.