VVD en PvdA eisen dat Schippers ingrijpt bij zorgpolis

De regeringspartijen VVD en PvdA eisen dat minister Schippers van Volksgezondheid ingrijpt zodat burgers niet de dupe worden van onduidelijkheden bij het afsluiten van een nieuwe zorgpolis. Dat schrijft de NOS zondag op haar website.

De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de polissen voor 2016 zijn nog niet afgerond. Een patiënt die nu een polis afsluit, weet dus niet wat de voorwaarden zijn. Dan kan het gebeuren dat hij bij een opname niet in het ziekenhuis van zijn keuze terechtkomt, terwijl dat bij het afsluiten van de polis nog wel mogelijk was.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester zei op de NOS-radio dat dit probleem elk jaar speelt, maar ook elk jaar groter wordt. De minister moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom opdragen om maatregelen te nemen.

Aantasting

Patiëntenfederatie NPCF schreef een week geleden ook al in een boze brief aan Zorgverzekeraars Nederland dat patiënten niks hebben aan een nieuwe zorgpolis als ze niet weten welke zorg ze voor deze polis kunnen krijgen. De NPCF noemt de gang van zaken ‘een aantasting van de keuzevrijheid’. Bovendien is het strijdig met een afspraak die zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar hebben gemaakt om de contractonderhandelingen voor half november af te ronden.

Toezichthouder De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat weten dat er geen wettelijke verplichting voor zorgverzekeraars is om voor half november de onderhandelingen afgerond te hebben. ‘Dat kan ook niet’, legt een woordvoerder uit. ‘Want dan kunnen de partijen de onderhandelingen tot de dag voor de deadline traineren om een hoger tarief af te dwingen.’

Twee oplossingen

Volgens PvdA-kamerlid Bouwmeester zijn er twee oplossingen mogelijk. De eerste is dat de nieuwe polis minimaal hetzelfde biedt als de oude polis. Een andere mogelijkheid is dat de bedenktijd van zes weken om van polis te veranderen pas ingaat als vaststaat wat de nieuwe polisvoorwaarden zijn. Nu gaat die bedenktijd in op 1 januari.