"Psychiaters afrekenen op resultaat is een minachting voor het vak"

Een grote zorgverzekeraar wil voortaan resultaatgericht vergoeden bij de behandeling voor depressie, terwijl in het huidige systeem de vergoeding gebaseerd is op het aantal behandelingen. Is dit wel in het voordeel van de patiënt? Gaat deze aanpak daadwerkelijk de kosten drukken? De meningen zijn hierover verdeeld…

https://nos.nl/artikel/2245997-psychiaters-afrekenen-op-resultaat-is-een-minachting-voor-het-vak.html

"Invoering integrale geboortezorg voorbarig”

De organisatievorm van de geboortezorg in Nederland staat ter discussie. Is er een verband tussen de mogelijkheid voor thuisbevallingen en het perinatale sterftecijfer, welke een van de hoogste is van Europa? Door wie en hoe vindt de risicoselectie van zwangeren correct plaats? Integrale geboortezorg, waarbij intensiever tussen alle professionals in de geboortezorg wordt samengewerkt, biedt mogelijk een uitkomst. Maar ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd…

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/invoering-integrale-geboortezorg-voorbarig.htm

  • Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.

"Vijf Vragen Aan: ‘Wij willen huidige en toekomstige artsen klaarstomen voor de toekomst’ "

Over een paar dagen is het eindelijk zo ver! Aanstaande vrijdag en zaterdag zal het derde congres van Stichting Arts en Organisatie, “De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?”, plaatsvinden. Een van de thema’s die hierbij ter sprake zal komen is innovatie. Mobile Doctors stelde ons hierover vijf vragen, die ook de achtergrond en doelstelling van de Stichting verduidelijken.

https://www.mobiledoctors.nl/2018/06/vijf-vragen-aan-wij-willen-huidige-en-toekomstige-artsen-klaarstomen-voor-de-toekomst/

"Compassie gaat ook over krachtig nee kunnen zeggen"

De GGZ heeft behoefte aan herstel. Herstelondersteunende zorg zou hierbij kunnen helpen, maar daarvoor zou de geestelijke gezondheidszorg anders ingericht moeten worden. Op 23 juni spreekt drs. Jolande Tijhuis over deze noodzakelijke transformatie, waarmee gestreefd wordt de GGZ weer houdbaar te krijgen. Luister en denk hierover mee, schrijf u NU in via www.artsenorganisatie.nl

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/compassie-gaat-ook-over-krachtig-nee-kunnen-zeggen.htm

  • Let op! Voor toegang tot het artikel zijn inloggegevens van Medisch Contact noodzakelijk.

"Klaar voor de toekomst van het ziekenhuis met Carla van de Wiel als bestuursvoorzitter”

“Onze artsen en bestuurders werken zij aan zij om veranderingen door te voeren die nodig zijn om goede, bereikbare en betaalbare zorg in de Drentse regio te behouden.” Woorden van drs. Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter van de Treant Zorggroep, die nauw aansluiten bij het thema van ons congres. Discussieer mee met drs. Van de Wiel als avondvoorzitter op vrijdag 22 juni!

http://www.dvhn.nl/drenthe/Een-nieuw-Drents-ziekenhuis.-Hoe-valt-dat-bij-de-medewerkers-Carla-van-de-Wiel-lichtte-hen-in-23104355.html

“AMC zet farmaceut buitenspel met eigen medicijn”

Hoge medicijnprijzen zijn een bekend punt van verontwaardiging. Recent verhoogde de farmaceut van het medicijn voor de zeldzame ziekte CTX de kosten zo fors, dat de zorgverzekeraar dit niet langer vergoedt. Het AMC accepteert dit echter niet en begint nu zelf het medicijn op goedkopere wijze na te maken. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Gaat dit zich uitbreiden tot andere medicijnen? Hoe zal de farmaceutische industrie reageren?

https://nos.nl/artikel/2225894-amc-zet-farmaceut-buitenspel-met-eigen-medicijn.html  

"CPB constateert groot verschil in prijzen ziekenhuiszorg"

Sinds 2005 maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen contractuele afspraken over de prijzen van behandelingen. Door de gereguleerde concurrentie in de zorg zouden de kosten zo laag mogelijk worden. Echter blijkt dit anders uit te pakken en lopen de huidige prijzen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelfs sterk uiteen. Dit blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau.

https://www.nu.nl/zorgverzekering/5198717/cpb-constateert-groot-verschil-in-prijzen-ziekenhuiszorg.html

https://cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/ESB-artikel-29mrt2018-Grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concurrentie.pdf